विराणी

पावसा पावसा ये रे

Submitted by सुसुकु on 17 April, 2012 - 16:17

पावसा पावसा ये रे चिंब भिजवून जा रे ||ध्रु||

अंग माझे काहिले रे तन माझे कावले रे
देऊन थंडावा जा रे चिंब भिजवून जा रे ||१||

वस्त्र माझे मळले रे पाय धुळीने काळे रे
धुवून काजळी जा रे चिंब भिजवून जा रे ||२||

डोळे माझे चुरले रे गळा पुरा भरला रे
पुसून काळिमा जा रे चिंब भिजवून जा रे ||३||

शोधुनिया पथ सारे रे थकले हातपाय रे
करून शिडकावा रे चिंब भिजवून जा रे ||४||

हृद्य माझे पेटले रे खवळे शरीर सारे
फुंकून वणवा जा रे चिंब भिजवून जा रे ||५||

मन माझे वितळे रे उभ्या उभ्या पेटले रे
पेटवून जाळ जा रे चिंब भिजवून जा रे ||६||

सुख सारे विटले रे दु:ख सारे नटले रे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - विराणी