परस्पर संबंध ओळखा

"परस्पर संबंध ओळखा" स्पर्धा क्रमांक ७

Submitted by संयोजक on 1 September, 2009 - 22:26

स्पर्धेची रूपरेषा :
दर तीन दिवसांनंतर एक ह्या प्रमाणे कोडं दिलं जाईल.
पहिल्या दिवशी एक कोडं दिलं जाईल. स्पर्धकांनी आपले प्रतिसाद तिकडेच नोंदवायचे आहेत. दुसर्‍या दिवशी एक किंवा दोन क्लू दिले जातील. आणि तिसर्‍या दिवशी सकाळी त्या कोड्याचे विजेते जाहीर होतील. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी नविन कोडं दिले जाईल.

स्पर्धेचे नियम :
१. दर तीन दिवसांनंतर एक ह्या प्रमाणे कोडं दिलं जाईल.
२. एका आयडीला दिवसभरात कितीही वेळा उत्तर देता येईल.
३. ज्यांनी सर्वांनी बरोबर उत्तर दिली असतील ते सगळे विजेते म्हणून घोषित केले जातील.

"परस्पर संबंध ओळखा" स्पर्धा क्रमांक ६

Submitted by संयोजक on 27 August, 2009 - 16:51

कोडं क्रमांक ६ :

खालील चित्रांमधील परस्पर संबंध ओळखा.

quiz6_a.jpgquiz6_b.jpgquiz6_c.jpgquiz6_d.jpg

कोडं क्रमांक ६ ची हिंट :

hint6_a.jpg

"परस्पर संबंध ओळखा" स्पर्धा क्रमांक ५

Submitted by संयोजक on 27 August, 2009 - 16:42

कोडं क्रमांक ५ :

खालील चित्रांमधून एक भौगोलिक माहिती मिळते. ती ओळखा.

quiz5_a.jpgquiz5_b.gifquiz5_c.jpgquiz5_d.jpgquiz5_e.jpg

"परस्पर संबंध ओळखा" स्पर्धा क्र. ४

Submitted by संयोजक on 27 August, 2009 - 02:50

कोडं क्रमांक ४ :

खाली चार चित्रे आहेत. याच मालिकेतले पाचवे चित्र काय असेल ? पाचवे चित्र द्या.

quiz4_a.jpgquiz4_b.jpgquiz4_c.jpgquiz4_D.jpgकोडं क्रमांक ४ च्या हिंटस् :

पहिल्या चित्रासाठी : डेहराडूनचा ओरांगउटान

दुसर्‍या चित्रासाठी : सर्दीसाठी उटी

विषय: 

"परस्पर संबंध ओळखा" स्पर्धा क्रमांक ३

Submitted by संयोजक on 26 August, 2009 - 00:11

स्पर्धेची रूपरेषा :
दर तीन दिवसांनंतर एक ह्या प्रमाणे कोडं दिलं जाईल.
पहिल्या दिवशी एक कोडं दिलं जाईल. स्पर्धकांनी आपले प्रतिसाद तिकडेच नोंदवायचे आहेत. दुसर्‍या दिवशी एक किंवा दोन क्लू दिले जातील. आणि तिसर्‍या दिवशी सकाळी त्या कोड्याचे विजेते जाहीर होतील. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी नविन कोडं दिले जाईल.

स्पर्धेचे नियम :
१. दर तीन दिवसांनंतर एक ह्या प्रमाणे कोडं दिलं जाईल.
२. एका आयडीला दिवसभरात कितीही वेळा उत्तर देता येईल.
३. ज्यांनी सर्वांनी बरोबर उत्तर दिली असतील ते सगळे विजेते म्हणून घोषित केले जातील.

"परस्पर संबंध ओळखा" स्पर्धा क्रमांक २

Submitted by संयोजक on 25 August, 2009 - 02:10

स्पर्धेची रूपरेषा :
दर तीन दिवसांनंतर एक ह्या प्रमाणे कोडं दिलं जाईल.
पहिल्या दिवशी एक कोडं दिलं जाईल. स्पर्धकांनी आपले प्रतिसाद तिकडेच नोंदवायचे आहेत. दुसर्‍या दिवशी एक किंवा दोन क्लू दिले जातील. आणि तिसर्‍या दिवशी सकाळी त्या कोड्याचे विजेते जाहीर होतील. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी नविन कोडं दिले जाईल.

स्पर्धेचे नियम :
१. दर तीन दिवसांनंतर एक ह्या प्रमाणे कोडं दिलं जाईल.
२. एका आयडीला दिवसभरात कितीही वेळा उत्तर देता येईल.
३. ज्यांनी सर्वांनी बरोबर उत्तर दिली असतील ते सगळे विजेते म्हणून घोषित केले जातील.

"परस्पर संबंध ओळखा" स्पर्धा क्रमांक १

Submitted by संयोजक on 19 August, 2009 - 10:17

एका माणसाचे डोके केव्हढे मोठे सांगू काय ? सांगू काय ? सांगू काय ? सांगू काय ?
एव्हढे मोठे ? तेव्हढे मोठे ? केव्हढे मोठे ? असेल मोठे.. पण त्याचा इथे संबंध काय ?

तेच तर आम्ही तुम्हाला सांगतोय, परस्पर संबंध ओळखा. कोणा कोणातला परस्पर संबंध म्हणता ? इथे बघा आणि डोक्याला कल्हई सुरु करा !!!

--------------------------------------------------------------------------------------

स्पर्धेची रूपरेषा :
दर तीन दिवसांनंतर एक ह्याप्रमाणे कोडं दिलं जाईल.

Subscribe to RSS - परस्पर संबंध ओळखा