कलियुग

कलियुग आले , परवा कोणी म्हटले होते

Submitted by बाळ पाटील on 19 April, 2015 - 01:06

जगणे म्हणजे मरणे आहे पटले होते
कलियुग आले , परवा कोणी म्हटले होते

त्यांची आता इवली - इवली घरटी झाली
कोणे काळी गजबजलेले खटले होते

कोयी धरण्या आधी कैर्‍या झडल्या सार्‍या
अवकाळीचे वादळ तेथे झटले होते

वठलेल्या खोडांना फुटवे आता फुटले
जाहीराती न्याहाळुन वय घटले होते

लोकांनाही स्थळकाळाची महती कळली
शवयात्रेला जाण्यासाठी नटले होते

ते वेगाने सरकत गेले पुढती - पुढती
तितके मागे क्षितिजाचे स्थळ हटले होते

सांप्रत मीही पहिल्यावानी बरळत नाही
सत्याचे केव्हा कोणाशी पटले होते !

-- बाळ पाटील

शब्दखुणा: 

कलियुग

Submitted by रीया on 22 February, 2012 - 10:54

कलियुग

एकदा मला भेटला देव
दिसायला वेगळा,वागायला वेगळा
अपेक्षेपेक्षा फारच आगळा
चक्क होता पँट शर्ट मध्ये
एक ऐटदार गॉगल डोळ्याला
मला 'Excuse me' म्हणाला
च्यायला हा तर इंग्लिश बोलतोय Uhoh
विचारलं "कोण हवाय आपल्याला?"
माझ्याकडे बघून हसायला लागला
"अगं देव देव म्हणतात तो मीच"
मी किंचाळले "हलकट,नालायक,पाजी,नीच"
तो म्हणाला "कलियुग! घोर कलियुग आलाय"
म्हणलं "चल फुट इथून टिव्हीवर श्री गणेश लागलाय "
तो : "मी आहे ना इथे? मग बघ कि मला"
मी : म्हणाले "तू आणि देव?? काय वेड बिड लागलाय का तुला?"
तो : "अगं खरचं ! don’t you recognize me"

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - कलियुग