ठेचा

ठेचिले अनंते - मिरच्यांच्या ठेच्याचे प्रकार

Submitted by BLACKCAT on 20 July, 2022 - 23:54

ठेचिले अनंते - मिरच्यांच्या ठेच्याचे प्रकार

बेसिक ठेचा

मिरची लसूण मीठ थोडे परतून भरडणे

लाल मिरचीचा गोळा

Submitted by नलिनी on 16 January, 2014 - 16:59
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिरच्यांचा खुडा

Submitted by योकु on 5 December, 2011 - 07:25
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - ठेचा