तिखट चटणी

मिरच्यांचा खुडा

Submitted by योकु on 5 December, 2011 - 07:25
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

पाणीपुरी , भेळपुरी, रगडा पॅटीस , वडापाव इत्यादीच्या चटण्या

Submitted by मेधा on 7 April, 2011 - 20:51

पाणीपुरी, भेळेच्या चटण्या, दाबेलीचा मसाला , वडापावची चटणी यांच्या कृतींसाठी हा धागा

विषय: 
Subscribe to RSS - तिखट चटणी