न्यूटन

डोडो

Submitted by समीर देसाई on 3 October, 2016 - 00:50

शोधायाला फूल सुगंधी गेलो होतो रानी
दगडावरती बसलेला तो दिसला डोडो ज्ञानी
मला पाहुनी हळूच हसला, "बैस इथे" वदला
आनंदाने मीही सादर वंदन केले त्याला.
(डोडोचा प्रश्न)
. . . "देशिल मजला उत्तर जर तू एका प्रश्नाचे,
. . . फूल सुगंधी देईन तुजला सुंदर रंगाचे.
. . . उंच फेकले फळ हे जरी मी, खाली ते येते,
. . . सांग मला तू झटकन आता, असे कसे ते होते ?"
(माझं उत्तर)
"नियम असती ठाऊक मजला सगळे न्यूटनचे,
गुरुत्वीय ते बल रे आहे कारण ह्यामागचे."
अचूक माझे उत्तर ऐकुनि प्रसन्न डोडो झाला,
झाडावरचे फूल सुगंधी मजला देता झाला...
. . . . . (डोडो हा मॉरिशसचा राष्ट्रीय पक्षी आहे.)

सर आयझॅक न्यूटन - एक महामानव ( भाग- २ )

Submitted by अमिताभ on 26 October, 2011 - 03:45

न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षण सिद्धाताप्रमाणे विश्वातली प्रत्येक वस्तू दुसरया प्रत्येक वस्तूकडे आकर्षिली जाते. हे आकर्षणाचे बल ( Force ) वस्तूचे वस्तुमान वाढत गेले तर त्याच्या सम प्रमाणात आणि त्यांच्यातले अंतर कमी होत गेले तर त्याच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात वाढत जाते हे त्याने मांडले , याच गुरुत्वाकर्षणाच्या बलामुळे फळ वरून खाली पडतं आणि ग्रहाही भ्रमण करतात !

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

सर आयझॅक न्यूटन - एक महामानव ( भाग- १ )

Submitted by अमिताभ on 26 October, 2011 - 03:42

खर तर न्यूटनने जरी 'द्वीपद प्रमेय' ( Binominial Theorem ) आणि कलनशास्त्र ( Calculus ) याच गोष्टी फक्त शोधल्या असत्या तरी त्याचं एक महान गणिती म्हणून इतिहासात स्थान नक्की होते . इतर विज्ञानातील उपद्याप करण्याचीही त्याला गरज नव्हती , पण तसे व्हायचे नव्हते. लिंकनशायरमधील हा कोवळा तरुण पुढे त्याच्या हयातीतच इतका कीर्तिमान झाला की ब्रिटीश कवी अलेकझानडर पोप याने त्याच्याविषयी लोकप्रिय अशा पक्ती लिहून ठेवल्या -

" Nature and Nature's Laws lay hid in Night ,
God said ' Let Newton be' , And all was light "

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - न्यूटन