शिकार

हमखास शिकारीच्या माझ्या काही युक्त्या.

Submitted by सचिन काळे on 14 April, 2017 - 07:25

'आपण सर्व जण लहानपणापासूनच एक उत्तम शिकारी असतो' हे माझे वक्तव्य तुम्हांस फारच धाडसाचं वाटतंय ना!! तर मग आठवा बरं! आपल्या बालपणी आपण किती किड्यामुंग्यांच्या शिकारी केल्यात ते!!! कसं त्यांना एका फटक्यात चारीमुंड्या चित केलंय. कसं त्यांना दोरा बांधून घरभर फिरवलंय. कसं त्यांच्यावर झडप टाकून, त्यांच्या मुसक्या आवळून त्यांना बाटलीच्या पिंजऱ्यात बंदीवान केलंय. हो ना!?

शिकारी कुत्रे

Submitted by चाऊ on 8 October, 2011 - 04:33

Brittany-Spanial.jpg

फार पुर्वी काढलेली चित्र, पेन्सील वापरुन,

Drahther.jpg

शिकार करण्यापेक्शा पाखरं शोधणं आणी झाड-झाडोर्‍यातुन शोधून आणण्यासाठी त्यांना शिकवलं जातं.

English-pointer.jpg

म्हणून त्यांना पॉइंटर्स, पॉइंटिंग पॉईंटींग डॉग्ज म्हणतात..

English-pointer.jpg

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - शिकार