नाते -गाठी-गुंता_ प्रमेय

"गुंता"

Submitted by Diet Consultant on 6 September, 2012 - 10:30

लिखाणाची पण एक गम्मत असते. लिहावेसे वाटते तेव्हा लिहायला समोर काहीच नसते. किवा लिहिण्याची परिस्थिती नसून ड्रायव्हिंग किवा अशी काहीशी अस्थिर अवस्था असते. डोक्यात विचारांचे थवेच्या थवे उडू लागतात. एका मागोमाग एक.. लयबद्ध .. शिस्तीने. एखाद्या उघड्या खिडकीतून कोणा काळाचे प्रतिबिंब उमटते. गुंतता- गुंतता विचारांचे विषयवार लेखन करावेसे वाटते. परंतु लिखाण होत नाही. लिखाण होणार नाही हे पुर्वानुभ्वे लक्षात घेता ; हे लक्षात आले असल्याचेही नमूद करण्याची नोंद मन घेते. आणि पुन्हा विचार ..आणि पुन्हा एक " गुंता "

विषय: 
प्रांत/गाव: 

नाते -गाठी-गुंता_ प्रमेय

Submitted by bnlele on 1 October, 2011 - 04:02

नाती कशी निर्माण होतात, वाढतात, गुंततात आणि कधी तुटतात-अन जोडली जातात ?
या लेखात प्रमेय स्वरूपात एक संकल्पना थोडक्यात सुचवायचा हा प्रयत्न.
अगदी लहानात लहान कुटंबात तीन व्यक्ति मान्य केल्या तर असे कुटूंव्ब दर्शविण्यास त्रिकोणाची आकृति सोईची.
गणित शास्त्राच्या नियमांनुसार त्रिकोणाचा प्रत्येक शीर्ष त्या कुटुंबातील एक व्यक्ति दर्शवितो हे ग्राह्य धरावं.
पहिल्या नियमानुसार तीन्ही शीर्षांतून एकच वृत्त जाणार्;ते वृत्त त्या कुटुंबाचा मूल विस्तार दाखविणार.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - नाते -गाठी-गुंता_ प्रमेय