आनंदमेळ

छोटे कलाकार- आनंदमेळा- आवडते कार्टून कॅरॅक्टर - ऋचा

Submitted by राखी on 8 September, 2011 - 13:30

वयः साडेपाच वर्षे
आईची मदत : ऋचानी निवडलेल्या चित्राची प्रिंटाऊट काढून देणे.

ऋचा चित्र काढताना

Rucha3.JPG

ऋचा चित्र रंगवताना

Rucha4.JPG

हा तयार झालेला Carebear - Funshine

Rucha-Cartoon.jpg

छोटे कलाकार- आनंदमेळा- आवडते घर - ऋचा

Submitted by राखी on 8 September, 2011 - 13:20

वयः साडेपाच वर्षे
आईची मदत : काहीच नाही

हे साहित्य

Color-Pencils_0.JPG

ऋचा चित्र काढताना

Rucha1.JPG

ऋचा चित्र रंगवताना

Rucha2.JPG

हा तयार झालेला चॉकलेटचा बंगला

Rucha-House.jpg

छोटे कलाकार- आनंदमेळा- आवडते घर - ईशा

Submitted by राखी on 8 September, 2011 - 13:03

वयः ८ वर्षे
आईची मदत : काहीच नाही

हे साहित्य

Color-Pencils.JPG

ईशा चित्र काढताना

Isha1.JPG

ईशा चित्र रंगवताना

Isha2.JPG

हा तयार झालेला ईंद्रधनुष्यी राजवाडा

Isha-House.jpg

Subscribe to RSS - आनंदमेळ