महाबळेश्वर

महाबळेश्वर ट्रीप - ३: वेण्णा लेक बोटींग

Submitted by निंबुडा on 31 August, 2010 - 02:31

बाकीचे भागः
महाबळेश्वर ट्रीप - १: प्रतापगड दर्शन - http://www.maayboli.com/node/19261
महाबळेश्वर ट्रीप - २: हॉटेल मेफेअर येथील वास्तव्य व आजुबाजुचा परीसर - http://www.maayboli.com/node/19265
महाबळेश्वर ट्रीप - ४: साईट सीइंग - http://www.maayboli.com/node/19272

प्रचि १> वेण्णा लेक परीसर (संध्याकाळी)

प्रचि २> वेण्णा लेक परीसर (सकाळी)

गुलमोहर: 

महाबळेश्वर ट्रीप - २: हॉटेल मेफेअर येथील वास्तव्य व आजुबाजुचा परीसर

Submitted by निंबुडा on 31 August, 2010 - 02:02

बाकीचे भागः
महाबळेश्वर ट्रीप - १: प्रतापगड दर्शन - http://www.maayboli.com/node/19261
महाबळेश्वर ट्रीप - ३: वेण्णा लेक बोटींग - http://www.maayboli.com/node/19268
महाबळेश्वर ट्रीप - ४: साईट सीइंग - http://www.maayboli.com/node/19272

प्रचि १> हॉटेल मेफेअर - एन्ट्रन्सची पाटी

प्रचि २> हॉटेल मेफेअर - १

गुलमोहर: 

महाबळेश्वर ट्रीप - १: प्रतापगड दर्शन

Submitted by निंबुडा on 31 August, 2010 - 01:39

कुणीतरी महाबळेश्वरची प्रकाशचित्रे टाकलेली पाहिली आणि मी आणि मोदकने ३ वर्षांमागे केलेल्या महाबळेश्वर ट्रीपच्या आठवणी जाग्या झाल्या. चित्ररुपातल्या या आठवणी. Happy

बाकीचे भागः
महाबळेश्वर ट्रीप - २: हॉटेल मेफेअर येथील वास्तव्य व आजुबाजुचा परीसर - http://www.maayboli.com/node/19265
महाबळेश्वर ट्रीप - ३: वेण्णा लेक बोटींग - http://www.maayboli.com/node/19268
महाबळेश्वर ट्रीप - ४: साईट सीइंग - http://www.maayboli.com/node/19272

प्रचि १> प्रतापगडावरून सूर्योदय

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - महाबळेश्वर