साठवण

साठवण

Submitted by आस्वाद on 22 January, 2020 - 14:56

तुझं मला माहित नाही पण मी तरी घट्ट धरून ठेवलेयेत ते क्षण...
वाढून घेते पानांत तुझ्या-माझ्या कडू-गोड आठवणी...
मग चवी चवीने चाखत बसते
जगून घेते ते क्षण पुन्हा पुन्हा ...

तुझं मला माहित नाही पण मी तरी अजूनही जपलाय तो गंध...
लावून घेते हाताला ते अत्तर
मग गंधाळलेला हात हुंगत असते अधून-मधून
श्वासांत भरून घेते तो सुवास पुन्हा पुन्हा...

तुझं मला माहित नाही पण मी तरी संभाळलेयत ते सूर...
तुझ्या-माझ्या आवडीचे गाणे
ऐकत असते मी रोजच
कानांत साठवून घेते ती सुरावट पुन्हा पुन्हा..

शब्दखुणा: 

कुरडया (जुन्या मायबोलीतून)

Submitted by नलिनी on 22 May, 2014 - 14:33
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३ दिवस
पाककृती प्रकार: 

बटाटा, साबुदाणा पापड

Submitted by मिनी on 10 August, 2011 - 16:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - साठवण