निसर्गस्वर

चिंब पाऊसधारा

Submitted by चकोर on 17 September, 2013 - 17:54

चिंब भिजवती तृणांना..
ओघळत्या पाऊसधारा..
तरारुनी करती जागं..
खोल रुतलेल्या मुळांना..

तरंग ते उठती..
शांत-शितल पाण्यावरती..
मन पांगुन-पांगुन जाई..
त्या तरंगरेषेभोवती..

झिम्मड धारा..
उधळती पाणी..
साज दवबिंदूंनी..
सजवती रानी..

सजलेल्या रानो-माळी..
पसरलेली माळ तृणांची..
त्यात तोयमोती..
मनःतृषा भिजली..

असाच बरस मेघा..
असाच तू गरज..
बावरलेल्या अवनीला या..
गडगडनाऱ्या प्रेमात रुजव..

...शुभी...

निसर्गस्वर

Submitted by पुरंदरे शशांक on 18 February, 2011 - 00:58

निसर्गस्वर

अवचित आला मेघ कुठुनसा
बरसून जाई आनंदरेषा

रेषांनी त्या लाजून अवनी
झाकून घे मुख पानफुलांनी

फुलाफुलांचे गोड गोडुले
मधुकुंभ भर-भरुनि वाहले

वाहत तेथील गंध मंदसा
भ्रमर द्विजगणा हाकारितसा

हाक ती जरि असली अनामिक
परस्परांची होते जवळिक

जवळिक होते गीत मधुरसे
गुंजत राही मनीमानसे

मनात घुमता हे आलापीगत

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - निसर्गस्वर