साल्हेर

भाग ४ - मुल्हेरच्या वाटेवर… मुघलांच्या प्रदेशात प्रवेश…

Submitted by शशिकांत ओक on 1 February, 2019 - 16:40

भाग ४
मुल्हेरच्या वाटेवर… मुघलांच्या प्रदेशात प्रवेश….

Bardoli Ahwa route with blue line.JPG

गडदुर्गा - धोडंबदेवी, धोडप (६)

Submitted by मध्यलोक on 26 September, 2017 - 07:50

https://www.maayboli.com/node/63952 ------> गडदुर्गा - श्री पट्टाई देवी

https://www.maayboli.com/node/63966 ------> गडदुर्गा - जाखमाता, किल्ले मोरगिरी (२)

https://www.maayboli.com/node/63998 ------> गडदुर्गा - श्री कोराई देवी, कोरीगड (३)

बागलाण दुर्गभ्रमंती: भाग २ - मुल्हेर, उद्धव महाराज समाधी

Submitted by सुज्ञ माणुस on 12 March, 2013 - 05:11

बागलाण दुर्गभ्रमंती: भाग २ - मुल्हेर, उद्धव महाराज समाधी

---------------------------------------------------------------------
मोठ्या कष्टानी फोटो टाकलेले आहेत. काही जर दिसत नसतील तर येथे वाचू शकता.
http://sagarshivade07.blogspot.in
बागलाण दुर्गभ्रमंती: भाग १ - साल्हेर सालोटा
---------------------------------------------------------------------

गाडी मात्र मुल्हेर च्या दिशेने धावतच होती…

सालोटा ते तुंगी - बागलाण प्रांतातली मुशाफिरी : भाग ५ (अंतिम)

Submitted by आनंदयात्री on 11 January, 2011 - 12:20

थोडक्यात पात्रपरिचय: नाव आणि कंसात माबो आयडी
यो : योगेश कानडे (यो रॉक्स)
ज्यो: गिरीश जोशी
अवि: अविनाश मोहिते (अवि_लहु)
रोमा किंवा रो: रोहित निकम (रोहित एक मावळा)
मी: नचिकेत जोशी (आनंदयात्री)

२८ डिसेंबर: मांगी-तुंगी आणि निरोप

विषय: 

सालोटा ते तुंगी - बागलाण प्रांतातली मुशाफिरी : भाग ३

Submitted by आनंदयात्री on 4 January, 2011 - 11:31

थोडक्यात पात्रपरिचय: नाव आणि कंसात माबो आयडी
यो : योगेश कानडे (यो रॉक्स)
ज्यो: गिरीश जोशी
अवि: अविनाश मोहिते (अवि_लहु)
रोमा किंवा रो: रोहित निकम (रोहित एक मावळा)
मी: नचिकेत जोशी (आनंदयात्री)

२६ डिसेंबर: उर्वरित साल्हेर, मुल्हेर आणि फक्त मुल्हेर

विषय: 

सालोटा ते तुंगी - बागलाण प्रांतातली मुशाफिरी : भाग १

Submitted by आनंदयात्री on 30 December, 2010 - 12:12

मी या सर्व लेखांमध्ये नावांचे शॉर्टफॉर्म्स वापरणार आहे. त्यामुळे आधी पात्र-परिचय करून देतो-

यो : योगेश कानडे, मुंबई. या ट्रेकचा एक मुख्य planner. मायबोलीवर ’यो रॉक्स’ या नावाने छापतो म्हणून यो, दगड, खडक इ नावांनी प्रसिद्ध आहे.

ज्यो: गिरीश जोशी, मुंबई. योचा कलिग. मायबोलीकर नसावा, कारण याआधी तिथे पाहिल्याचे आठवत नाही. Happy
(या यो आणि ज्यो अशा समान उच्चार असणाऱ्या नावांनी सुरूवातीला माझा ज्जाम गोंधळ उडवला होता. नक्की कोणाला हाक मारली गेली आहे, हेच कळायचे नाही!)

विषय: 
Subscribe to RSS - साल्हेर