जीवन

मोड.... (अनपेक्षीत वळण, Turning Point).....

Submitted by गिरिश देशमुख on 16 November, 2010 - 06:51

imagesCAYEG12T.jpg

नकळत जीवनात
मोड असा लागला
गेले सारे कसे कुठे
राहिलो मी एकला...

गरजेस्तव जो तो
संगती ने चालला..
मखरात स्थापुनी मला
कुठे चालता जाहला...

शिखरावर भोगतो मी
एकान्ती असली सजा
मीच इथे माझा राजा
मीच असे माझी प्रजा...

गुलमोहर: 

जीवन हे असेच असते

Submitted by सुरेखा कुलकर्णी on 6 October, 2010 - 13:38

माणूस स्वतःसाठी कधी जगतच नसतो
त्याला जगावे लागते मनाची कवाडं बंद करून,

खोटे चेहरे लावावे लागतात
मुखवट्यावर मुखवटे चढ्वावे लागतात

मनात कढ असले तरी
ओठावर हसू दाखवाव लागतं,

मनातली वेदना दाबून ठेऊन
डोळ्यात आनंद दाखवावा लागतो,

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - जीवन