दोष

दोष पाहता चिंतिता

Submitted by पुरंदरे शशांक on 25 May, 2019 - 02:46

दोष पाहता चिंतिता

दोष पाहता चिंतिता
दोषरुप दृष्टी झाली
अंतरात दोष येता
सृष्टी दोषमय झाली

देवा पांडुरंगा धाव
नको दावू दोष कदा
दृष्टी निर्मळ असूदे
मागणेचि तंव पदा

नको दोषांचे चिंतन
मनामाजी कदाकाळी
तुझे चरण वसूदे
चित्तात या सर्वकाळी

लाभो सज्जनांचा संग
याचलागी देवराया
नसे आस अन्य काही
लागतसे तंव पाया

हा दोष कुणाचा

Submitted by imrenuka on 14 February, 2011 - 19:58

हा दोष कुणाचा
माझ्यामधील संस्कारांचा कि
कायद्याला भिऊन रहा या शिकवणीचा,
माझ्यातील हळवेपणाचा कि
चाकोरीबाहेर पाउल न टाकणार्या भित्रेपणाचा,
हा दोष कुणाचा
तुझ्यामधील मस्तीचा कि
मन मानेल तसे वागणार या बेदरकारपणाचा,
तुझ्यातील उन्मत्तपणाचा कि
चाकोरीबाहेरचे जीवन जगणार्या जोषाचा,
हा दोष कुणाचा
माझ्यामधील अवयवांचा कि
सहन करु शकले नाहीत आक्रोश वेदनांचा,
माझ्या डोक्यातील विचारांचा कि
स्तब्धच झाले अर्थ न जाणवे यातनांचा
हा दोष कुणाचा
माझ्यामधील सुरिक्षत कारचालकाचा कि
नियम पाळून दुखावल्या गेलेल्या मनाचा,
हा दोष कुणाचा
तुझ्यातील बेफाम वेगाचा कि
अपघात करूनही शीळ वाजिवणार्या तारुण्याचा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - दोष