सहिष्णूता

हरवत चाललेले 'स'

Submitted by स्मिता द on 1 December, 2018 - 00:59

हरवत चाललेले 'स'

' ए , तुला आठवत नाही का? तिची आणि माझी 'क' होती ना'. अनघा काल सांगत होती उत्साहाने.
मला खुदकन हसू आले तो "क' हा शब्द ऐकुन...खरच, विसरच पडला नाही लहानपणच्या त्या गमतीदार शब्दांचा.
पूर्ण शब्द न म्हणता एकच अक्षर म्हणायचे. क आहे. सो झाली वैगरे.
आज पेपर वाचताना , अचानक पुन्हा ती गंमत आठवली. पेपरमधल्या बातम्या वाचून वाटायला लागले की आपल्यातील 'स" हरवत चाललाय का?

विषय: 

सात्विक संतापाच्या चारोळ्या

Submitted by मंदार-जोशी on 20 September, 2010 - 01:46

गणपतीच्या कार्यक्रमांना
रात्री दहाचा चाप आहे
आयपीएलच्या तमाशाला मात्र
सर्व काही माफ आहे

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

गवयांच्या सवाईला चावला
समानतेचा साप आहे
रस्त्यावरच्या नमाजाला मात्र
सर्व काही माफ आहे

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

कसाबला बिर्याणी अन्
अफझलला शांत झोप आहे
काश्मिरी पंडितांना मात्र
ट्रांझिट कँपचा शाप आहे

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

अमरनाथाच्या भक्तांना
उघड्यावरच आसरा आहे
आपलीच जमीन मागताना
आपलाच आवाज कापरा आहे

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

दादोजीं, रामदास खलनायक अन्
अफझलखान मात्र 'हाजी' आहे

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - सहिष्णूता