#कला

काळे ढग- पांढरे ढग

Submitted by salgaonkar.anup on 30 January, 2020 - 06:24

इंद्र देवाच्या दरबारात दोन गंधर्व गायक होते. दोघेही आपापल्या सुरांचे पक्के आणि गाण्यात तरबेज.
दोघांकडे सुरांची अशी काही जादू जी समोरच्याला मंत्रमुग्ध करेल, इंद्र दरबारी दोघे अप्रतिम गाणं सादर करायचे.
दरबारातीलच नाही तर स्वर्गलोकीचे सर्व देवही भान हरपून त्यांचं गाणं ऐकायचे
दोघांचाही देवलोकी भरपूर कौतुक व्हायचं.
त्या दोघांत फक्त एक फरक होता, तो असा कि एक गंधर्वगायक रंगाने कळा आणि एक गोरा.
त्यातल्या गोऱ्या गायकाला स्वतः च्या दिसण्याचा, मिळणाऱ्या सन्मानाचा फारच अभिमान झाला.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - #कला