स्नान

स्नानसूक्त ..... लेखक : संतोष शेणई

Submitted by abhishruti on 5 January, 2021 - 04:50

वैनतेय चा वर्षारंभ अंक नुकताच प्रकाशित झाला आहे. प्रवीण बांदेकर यांनी संपादित केलेल्या ललितलेख विशेषांकात माझा स्नानसूक्त हा लेख प्रकाशित झाला आहे. तो काही भागात येथे देत आहे.

भाग १

स्नानसूक्त
- संतोष शेणई

विषय: 
शब्दखुणा: 

सुडंबन: (आंघोळ: एक उत्साहवर्धक क्रिया)

Submitted by पाषाणभेद on 10 January, 2020 - 19:06

आंघोळ : एक कंटाळवाणी क्रिया

Submitted by पाषाणभेद on 10 January, 2020 - 18:58

(खालील लेख प्रचंड कंटाळवाण्या लेखकाचा अतिप्रचंड कंटाळवाणा आहे अन तो त्याने अगदी आळसात लिहिला आहे. लेख पूर्ण करण्यासही कित्येक दिवस - नव्हे, महिने लागलेले असल्याने तो आपणस कितपत रुचेल हे माहीत नसल्याने आपआपल्या जबाबदारीवर तो वाचावा. झोप येण्यासाठी वाचावयास उत्तम आहे. तरीही धीर करून वाचताना आळस आल्यास जिथल्या तिथेच थांबून एक आंघोळ करून यावी. किमानपक्षी तोंड धुऊन पुन्हा वाचनास बसावे. झालेच तर एक पाभेचा चहा घ्यावा .

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - स्नान