विठू

एकची सोयरा

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 14 July, 2023 - 01:39

धरा एकची सोयरा
वरा रखुमाईवरा
अन्य नाते खोटे
दैन्य येता पोबारा

वचनी तो पक्का
धावे तो रक्षाया
न मारता हाका
प्रचिती द्यावया

अनुभुती ही संतांची
खोटी कशी जाईल
विसरा मायिक सारं
विठू तुमचा होईल

रोज किती कष्टता
प्रपंची उलाढाल चाले
त्याचे स्मरण सोडून
सुखदु:खची भोगले

सुखदु:खाच्या पल्याड
वसे निर्गुणाचे गाव
व्हावे गोत्र तयाचे
द्यावा तिथेची पडाव

तिथे नांदे चिरशांती
नसे कशाचीही भ्रांत
पुसले जाता मीपण
सुखदुःखही पावे अंत

© दत्तात्रय साळुंके

शब्दखुणा: 

भानामती विठूची

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 13 January, 2023 - 23:44

माझ्या देवापाशी मज
राहू देईना भानामती
काम, क्रोध, लोभ, मद
मोह, मत्सराची साडेसाती

मज पाहून एकला
असे असे छळताती
श्वासा भारता विठ्ठल
दूर देशी पळताती

विठू हसत हसत
माझी मजाच पाहतो
देवा कशापाई असा
खेळ मायेचा खेळतो

वह्या तुक्याच्या डोहात
तूच की रे बुडविल्या
तुक्या ढळेना म्हणूनी
तूच की रे तारिल्या

माझी पाहतो‌ परीक्षा
पास मीही होईल
तुझ्या नावाचाच गंडा
जन्मोजन्मी बांधीन
जन्मोजन्मी बांधीन

© दत्तात्रय साळुंके
१४-०१-२०२३

शब्दखुणा: 

दिवाळी पंढरीतील

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 17 November, 2021 - 01:19

कळीकाळाचे ते | सुटले ग्रहण ||
अभ्यंगाचे स्नान | भिमातीरी ||

ऐसी पंढरीशी | साजिरी दिवाळी ||
भक्त मांदियाळी | पायरीशी ||

झाडीले अंगण | विठूने सकाळी ||
रेखाटे रांगोळी | रखमाई ||

सजले तोरण | महाद्वारी छान ||
तुळशीचे पान | गंधाळले ||

नाम गजराचा | फुटला फटाका ||
त्याचाच दणका | दाहीदिशा ||

नामाचाच लाडू | करंजी नामची ||
जाजमे भक्तीची | बैसावया ||

बैसल्या पंगती | पंढरी नगरी ||
विठू हारोहारी | वाढतसे ||

भेटली विठ्ठली | नेत्र पाणावली ||
आस निववली | हृदयीची ||

वारी

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 28 June, 2019 - 03:08

वारी

पांडूरंग ध्यानी पांडूरंग मनी
निघाली वारी वैराग्य लेऊनी
तुटे ऐहिकाचे मजबूत बंध
मुखी गोड नाम हरीचे मरंद

कंटक जळाले वादळ पळाले
वाटेवर विठूच्या देहभान गळाले
भूकही निमाली तहान शमली
टाळ निनादे अंतरी विठूमाऊली

नुरे गुणदोष अतंरी प्रदोष
जपा तपा विना भेटे श्रीकृष्ण
मन स्थिरावले चित्तही पावन
नाचे आनंदे अवघे त्रिभुवन

विठू होय सखा विठू होय बंधू
सोयरा तो पाठीराखा तया वंदू
मागणे ना काही मन तृप्त होई
ऐसे वारी सुख वैकुठीही नाही
© दत्तात्रय साळुंके
२७-०६-२०१९

शब्दखुणा: 

असोशी विठूची

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 27 June, 2018 - 06:06

असोशी विठूची

देव नाही गाभाऱ्यात
ओस झाले मंदिरही
सुनी सुनी पायरीही
दैन्य आले कळसाही

दिंडी घेऊनीया विठू
प्रगटला भिमातीरी
टाळ मृदंग गजरी
विठू झाला वारकरी

चंद्रभागेच्या जळात
भक्ती तरंग उठतो
नाथ तीथे अनाथांचा
वारकऱ्यासंगे न्हातो

युगे युगे ताटातूट
जीव नाही की थाऱ्याला
भाग गेला शीण गेला
कृष्ण सुदामा भेटला

विठू देहात भरला
विठू अष्टगंध टिळा
विठू तुळशीची माळ
विठू सर्वांग सोहळा

© दत्तात्रय साळुंके

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - विठू