यु.जी. कृष्णमूर्ती

यु.जी. कृष्णमूर्ती: नो वे आऊट! भाग तीन

Submitted by यशवंत कुलकर्णी on 23 October, 2010 - 04:08

यु.जी. कृष्णमूर्ती: नो वे आऊट! भाग दोन

Submitted by यशवंत कुलकर्णी on 18 October, 2010 - 10:29

यु.जी. कृष्णमूर्ती: नो वे आऊट! भाग एक

युजींच्या संबंधाने लेखमाला पुढे न्यायची असल्याने इथं युजींची पार्श्वभूमी मांडावी लागत आहे; पुन्हापुन्हा तेच सांगतोय. मलाही ते थोडंसं कंटाळवाणं होतंय. पण हा माणूस कोणत्या पार्श्वभूमीतून आलाय याचा त्रोटक का होईना पण माग काढल्याशिवाय पुढे येणारी “युजी कृष्णमूर्ती” ही चीज नेमकी बनली कशी ते स्पष्ट होऊ शकणार नाही. म्हणून हा चरित्र-चिंतनटाईप पसारा वाढवावा लागत आहे. पण असोच.

गुलमोहर: 

यु.जी. कृष्णमूर्ती: नो वे आऊट! भाग एक

Submitted by यशवंत कुलकर्णी on 18 October, 2010 - 10:11

Copyright Notice
My teaching, if that is the word you want to use, has no copyright. You are free to reproduce, distribute, interpret, misinterpret, distort, garble, do what you like, even claim authorship, without my consent or the permission of anybody. - U.G.

U G Krishnamurti.jpg

गुलमोहर: 

शेरलॉक होम्सचे जग ४

Submitted by यशवंत कुलकर्णी on 21 August, 2010 - 03:03
Subscribe to RSS - यु.जी. कृष्णमूर्ती