जे.कृष्णमूर्ती

जे .कृष्णमुर्ती कविता

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 8 August, 2012 - 09:06

जे .कृष्णमुर्ती कविता -- मला उमगलेले कृष्णजी, हा कृष्णजीच्या तत्वज्ञानाचा मला झालेला बोध आहे .त्यावर टीका टिप्पणी नाही .ज्ञात अज्ञात मित्रांशी share करण्यासाठी हा प्रपंच .

सत्याचे आकलन
का असते जहांगिरी कुणाची
का मालकी कधी कुणाची
व्रतस्थ राहून वासनांचे
दमन करणा-या तापसांची
पुस्तकी ज्ञानाने वाकलेल्या
जड मतांध पंडिताची
गादीवर बसून धनिक शिष्यांची
फौज उभारणा-या गुरूंची
तिथे नम्र अतिनम्र होऊन
बाहेर फुत्कारणा-या शिष्यांची

सत्याचा उदय होण्यास
कश्याचीही कुणाचीही
मुळीच गरज नाही
गरज आहे ती फक्त
स्वत:त असलेल्या ''तळमळीची''
अन जाणवणाऱ्या ''तातडीची''

सत्याच्या आकलनास हवे अंतर

शब्दखुणा: 

यु.जी. कृष्णमूर्ती: नो वे आऊट! भाग एक

Submitted by यशवंत कुलकर्णी on 18 October, 2010 - 10:11

Copyright Notice
My teaching, if that is the word you want to use, has no copyright. You are free to reproduce, distribute, interpret, misinterpret, distort, garble, do what you like, even claim authorship, without my consent or the permission of anybody. - U.G.

U G Krishnamurti.jpg

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - जे.कृष्णमूर्ती