र।

"स्त्री सक्षमीकरण"

Submitted by आनंद. on 24 May, 2018 - 12:21

"स्त्री सक्षमीकरण"

"तुझ्याss **चा..."
तिच्या तोंडून निघालेल्या त्या कचकचीत उद्गारांची मला गंमत वाटली
आणि त्याचबरोबर 'स्त्री सक्षमीकरण' म्हणजे नक्की काय, याची त्या काळोखातही ओळख झाली;
तेव्हा
जेव्हा तिने त्या आडदांडाला जमल्या गर्दीसमोर बदडबदड बदडलं
आणि
पाठीमागे वळून आपल्या लेकराकडे बघत म्हणाली,

"चाल माज्याबरूबर, मेला तुझा बाप आजपास्नं !"

―र!/२४.५.१८

विषय: 
शब्दखुणा: 

मनधरणी

Submitted by आनंद. on 24 May, 2018 - 12:18

"मनधरणी"

दिवसभर पोटांसाठी लाचारासारखी घिसापिट करून
बॉसचं ऐकून थांबल्यानं रात्री उशीरा घरी परतलो तेव्हा
फणकाऱ्यानं ती जेव्हा म्हणाली,
'कशाला आलास आत्ताशी ? काळं कर तुझं थोब्बाड'
खरं सांगू ? मलाही वाटलं द्यावा तिला एक जवाब, थुत्तरफोड !

प..पण..

सोफ्यावर निजलेल्या त्या चिमुकल्या जिवाला बघून शांत झालो मी
आणि
उद्याच्या शांतीसाठी घेतलेला पांढरा गजरा काढून धरला तिच्यासमोर
तेव्हा
तोही हसला माझ्यासारखाच दीनपणे केविलवाणा होऊन,
तिची मनधरणी करायला !

―र!/२४.५.१८

[थुत्तरफोड शब्दासाठी साभार, मायबोलीकर.]

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - र।