लहरी

लहरी

Submitted by रमेश पुष्पा on 20 June, 2021 - 11:07

शांत अशा रम्य ठिकाणी, निरव शांतता असलेले, एका नदीकिनारी त्या शांत पाण्यात दगड फेकला त्यातून निर्माण झाल्या जल-लहरी.

शांत अशा एका घरात, पाळण्यात शांतपणे झोपलेले बाळ बाहेर एक चार चाकीवाहन भरधाव गेली त्या मोटार गाडीच्या आवाजाने बाळ दचकून रडू लागल्याने निर्माण झाल्या आर्त-लहरी.

शांत अशा एका मंदिरात, गण व गुरुशांत पणे ध्यानस्थ बसलेले अचानक मंदिरात प्रवेशलेले भक्ताने, जोरात घंटा वाजून निर्माण झाल्या नाद-लहरी .

शांत अशा एका शाळेत, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी गुरुजीचे व्याख्यान ऐकताना अचानक एक वरात जाताना गीत जोराने वाजवत त्यातून निर्माण झाल्या गीत-लहरी .

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

हे घडतं कसं?

Submitted by केअशु on 16 January, 2018 - 09:58

या पोस्टचा विषय ज्योतिषशास्त्र असला तरी ज्योतिष आणि विज्ञान यांचा संबंध तपासण्याचा हा छोटासा प्रयत्न आहे.त्यातून काही मार्गदर्शक किरणे मिळाल्यास त्यादृष्टीने अधिक संशोधन करता येईल.

खालील चर्चेत सहभागी होण्यासाठी ज्योतिषशास्त्राचा थोडाफार अभ्यास गरजेचा आहे.किमान पूर्वग्रहदूषित,अनाभ्यासाने बनलेली मते नसावीत.

ज्योतिषशास्त्रातल्या काही गोष्टींचा(सर्वच नव्हे!)
प्रत्यय बर्‍यापैकी येतो.

उदाहरणार्थ,

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - लहरी