लहरी

Submitted by रमेश पुष्पा on 20 June, 2021 - 11:07

शांत अशा रम्य ठिकाणी, निरव शांतता असलेले, एका नदीकिनारी त्या शांत पाण्यात दगड फेकला त्यातून निर्माण झाल्या जल-लहरी.

शांत अशा एका घरात, पाळण्यात शांतपणे झोपलेले बाळ बाहेर एक चार चाकीवाहन भरधाव गेली त्या मोटार गाडीच्या आवाजाने बाळ दचकून रडू लागल्याने निर्माण झाल्या आर्त-लहरी.

शांत अशा एका मंदिरात, गण व गुरुशांत पणे ध्यानस्थ बसलेले अचानक मंदिरात प्रवेशलेले भक्ताने, जोरात घंटा वाजून निर्माण झाल्या नाद-लहरी .

शांत अशा एका शाळेत, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी गुरुजीचे व्याख्यान ऐकताना अचानक एक वरात जाताना गीत जोराने वाजवत त्यातून निर्माण झाल्या गीत-लहरी .

शांत अशा आकाशामध्ये अचानक ढग दाटून आले वीज चमकत गडगडासह जोरात पाऊस आला विजाच्या आवाजाने निर्माण झाल्या भय - लहरी.

सुखी अशा माणसाच्या जीवनात अचानक संकटाचे वादळ येऊन कोसळले त्यातून निर्माण झाल्या संकट-लहरी अशा अनेक प्रकारच्या लहरी माणसाच्या आयुष्यामध्ये येत असतात पण त्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असतात नंतर सुखाची सावली पडते.

--रमेश पुष्पा

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

जल-लहरी, आर्त-लहरी, नाद-लहरी, गीत-लहरी, भय - लहरी, संकट-लहरी. क्वांटम वेव्ह मेकॅनिक्स देखील लहरी सिद्धांतावर आधारित आहेत. छान.

Mast