कोयनानगर

गडदुर्गा - श्री जोगेश्वरी देवी, भैरवगड, हेळवाक (७)

Submitted by मध्यलोक on 27 September, 2017 - 09:08

https://www.maayboli.com/node/63952 ------> गडदुर्गा - श्री पट्टाई देवी
https://www.maayboli.com/node/63966 ------> गडदुर्गा - जाखमाता, किल्ले मोरगिरी (२)
https://www.maayboli.com/node/63998 ------> गडदुर्गा - श्री कोराई देवी, कोरीगड (३)

ओझर्ड्याचा अजस्र धबधबा

Submitted by स्वानंद on 11 August, 2010 - 05:05

कोयनानगरहून 'नवजा'ला जाताना कोयनानगरपासून ९ किमी अंतरावर ओझर्ड्याचा मोठा धबधबा आहे.
१ ऑगस्टला इथे गेलो होतो.

इथे जाताना अजून दोन मोठ्ठे धबधबे लागतात. पण यांच्या मोहात फार न पडलेलंच बरे... कारण खरे आकर्षण तर पुढे आहे.

(धबधबा क्र. १)

(धबधबा क्र. 2)

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - कोयनानगर