ओझर्ड्याचा अजस्र धबधबा

Submitted by स्वानंद on 11 August, 2010 - 05:05

कोयनानगरहून 'नवजा'ला जाताना कोयनानगरपासून ९ किमी अंतरावर ओझर्ड्याचा मोठा धबधबा आहे.
१ ऑगस्टला इथे गेलो होतो.

इथे जाताना अजून दोन मोठ्ठे धबधबे लागतात. पण यांच्या मोहात फार न पडलेलंच बरे... कारण खरे आकर्षण तर पुढे आहे.

(धबधबा क्र. १)

(धबधबा क्र. 2)

उजव्या बाजूला पसरलेला 'शिवाजी सागर'...

वळणावळणाचा रस्ता मागे टाकत आपण मुख्य धबधब्याला पोचतो. याला 'पंचधारा' असेही म्हणतात. का ते खालच्या फोटोवरून समजेल. Happy

धबधब्याच्या डाव्याबाजूने एक वाट जाते, ती थेट त्याच्या तळाशी, जिथे वरून जोरदार पाणी पडत असते तिथे घेउन जाते.

वाटेवरून दिसणरे फेसाळते पाणी

पंधरा-वीस मिनीटे चालल्यावर आपण धबधब्याच्या तळाशी पोचतो. इथं पोचल्यावर जे काही वाटते त्याचे काय वर्णन करावे...पूर्ण वेळ धबधब्याचे पाणी वरून पडत असते, तुषार तर इतके असतात की वरून पडणारे पाणी पाहाताना डोळे उघडेच राहात नाहीत.

कितीही काळजी घेतली तरी सोबत आणलेले सगळे काही इथे भिजते... तेव्हा काळजी सोडावी आणि मनसोक्त भिजावे. Happy

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

सर्वांचे धन्यवाद. Happy

>>अतिषय सुंदर आल्यात प्रचि.
सारी निसर्गाची किमया आहे

>>एवढ्या जवळून फोटो काढत आहात पण जपून जरा.
इथे जाणे बरेचसे सोपे केलेले आहे. काही ठिकाणी पायर्‍या आहेत आणि शेवटी मोठा चौथरा आहे.

व्वॉव!! Happy

झकास..

फोटो सुंदरच आलेत. पण मला नेहेमी वाटतं की धबधब्याचं सौंदर्य पूर्णपणे कॅमेरात कधीच capture करता येत नाहि. निसर्गाच्या बाकी सगळ्या रुपांना तरी आपण थोडाफार न्याय देऊ शकतो. Somehow, धबधबा हा एक वेगळाच अनुभव आहे.....

>>कॅमेरा पण भिजला का?
ह्म्म.. तो मात्र सांभळला कसातरी.

>> धबधब्याचं सौंदर्य पूर्णपणे कॅमेरात कधीच capture करता येत नाहि.
मामी, एकदम बरोबर.
तिथे जाउनच अनुभवायला हवे

>>पण सेफ्टी आहे ना मोठ्या धबधब्यापर्यंत जाणं?
हो. Happy

वॉव!!!! काय मस्त आहे रे धबधबा!!!!
सगळेच फोटो भन्नाट Happy

जायला हवे.. कोण येतय का>>>यो, मी तयय्य्य्य्य्य्यार आहे Happy

CHAN

फोटो मस्त!!

पण

छ्या : ह्याला तुम्ही अजस्त्र धबधबा म्हणता होय ?.... एकदा आमच्या सातारला चला तुम्हाला ठोसेघरचा धबधबा दाखवतो Wink

Pages