मला

मला आवडलेले मायबोलीवरचे धागे ( गद्य )

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 15 December, 2018 - 03:14

मला आवडलेले मायबोलीवरचे धागे (गद्य )

करणार का मला मदत, थोडीशी?

Submitted by pkarandikar50 on 25 November, 2016 - 05:48

करणार का मला मदत, थोडीशी?
पण, मी कोण ते आधी
सांगायला हवं, नाही का?
तर, जे जे या जगी जगते, तयामधी
असतात माझे भाई बंद किंवा मी.
आमची संख्या किती?
अमिबा पासून ते माणसापर्यंत आणि हरीत पेशी पासून वृक्षांपर्यंत
संख्या येईल का मोजता तुम्हाला ? नाही ना?
दगड-धोंडे, नद्या-नाले, वाळवंटं-पठारं, वनं, शेतजमिनी ......
द्या राव सोडून. त्याला महत्व देणार तरी किती?

तर, मी कोण?
मी आहे, नकारांची न संपणारी साक्षात मालीका.
(वाहिनी कोणती असला खुळचट प्रश्न विचारू नका.)
आता, नकार कोणकोणते?
म्हणजे बघा,
मला रंग नाही, रूप नाही, आकार नाही,

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मला