लेह लदाख

७००० किमी, १८ दिवस, ७ राज्ये आणि लेह-लदाख - कारगिल वॉर मेमोरीयल

Submitted by मनोज. on 10 October, 2016 - 11:09

७००० किमी, १८ दिवस, ७ राज्ये आणि लेह-लदाख - खार्दुंगला पास

Submitted by मनोज. on 4 October, 2016 - 07:17

भटकंती ७००० किमी, १८ दिवस, ७ राज्ये आणि लेह-लदाख - पँगाँग लेक

Submitted by मनोज. on 26 September, 2016 - 11:55

७००० किमी, १८ दिवस, ७ राज्ये आणि लेह-लदाख - लेह शहर आणि BRO

Submitted by मनोज. on 2 September, 2016 - 04:33

७००० किमी, १८ दिवस, ७ राज्ये आणि लेह-लदाख - केलाँग ते कारू

Submitted by मनोज. on 25 August, 2016 - 02:49

************************

भाग १ - तयारी

भाग २ - पुणे ते रोहतक

भाग ३ - पानिपत

भाग ४ - चंदिगड आणि मनाली

भाग ५ - रोहतांग आणि केलाँग

************************

गॅरेजवाल्याने नीट निरीक्षण केले आणि बोलता झाला...

"आपकी तो टंकी फट गई है..!!"

मी : ऑ..??????? आता काय करायचे..??

विषय: 
शब्दखुणा: 

७००० किमी, १८ दिवस, ७ राज्ये आणि लेह-लदाख - रोहतांग पास आणि केलाँग

Submitted by मनोज. on 11 August, 2016 - 06:53

भाग १ - तयारी

भाग २ - पुणे ते रोहतक

भाग ३ - पानिपत

भाग ४ - चंदिगड आणि मनाली

************************

मनालीमध्ये सकाळी उठलो, आवरले. आजचे मुख्य काम होते ते म्हणजे रोहतांग आणि लेहचे परमिट मिळवणे.

परमिट मिळवण्यासाठी -

शब्दखुणा: 

७००० किमी, १८ दिवस, ७ राज्ये आणि लेह-लदाख - चंदिगड मनाली

Submitted by मनोज. on 22 July, 2016 - 13:04

मी लेखमालिकेला पूर्वी दिलेले शीर्षक जरा जास्तच मोठे वाटत असल्याने ते बदलत आहे.. तुम्हाला एखादे नवीन शीर्षक सुचवायचे असेल तरी हरकत नाही. Happy

************************

भाग १ - तयारी

भाग २ - पुणे ते रोहतक

भाग ३ - पानिपत

************************

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - लेह लदाख