रियुज

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आणि पाणीटंचाईवर मात करण्याचे इतर उपाय

Submitted by अगो on 10 February, 2016 - 10:16

गेल्यावर्षी भारतात खूप कमी पाऊस पडला. तो कमी पडला किंवा जास्त पडला तरी वाढती लोकसंख्या, वाढती बांधकामं, क्षेत्रफळ आणि त्यावर राहणारी लोकं ह्यांचं व्यस्त प्रमाण ह्यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न उग्र होत आहे. शहराचे काही ठराविक भाग सोडल्यास कॉर्पोरेशनचे ( धरणांतून येणारे )पाणी नीट उपलब्ध नाही. त्यामुळे पाण्यासाठी बेसुमार बोअरवेल्स खणल्या जात आहेत आणि टँकर लॉबी फोफावल्या आहेत.

रिसायकल, रियुज, रिपर्पज - काच

Submitted by नीधप on 30 September, 2015 - 06:08

काचेच्या बाटल्यांचे काय करू असा प्रश्न विचारल्यावर बरेच उपाय आणि उत्तरे पुढे आली.
तपशिलात चर्चा करायला तो धागा योग्य नाही त्यामुळे इथे चर्चा करूया.

काचेच्या बाटल्या व वस्तू आपण कश्या कश्या प्रकारे रिसायकल, रिपर्पज, रियुज करू शकतो याबद्दल इथे लिहूया.
यामधे अमुक प्रकारच्या बाटल्यांमधे अमुक वस्तू चांगल्या राहतात पासून काचेच्या बाटल्यांपासून करता येण्यासारख्या कलाकुसरीच्या वस्तूंची कृती, इतर उपयोग या सगळ्यांचा समावेश होऊ शकतो.

मात्र मटेरियल काच हेच असायला हवे.

Subscribe to RSS - रियुज