बाल गीत

नाकावरच्या रागाला औषध काय ?

Submitted by prajo76 on 11 September, 2014 - 02:25

काहि वर्षांपुर्वी एक चित्रपट आला होता. कळत नकळत्...त्यातलं गाणं आठवतंय ?..
नाकावरच्या रागाला औषध काय ?

अशोक सराफ या माणसाचं किती कौतूक करावं तेवढं थोडंच आहे. ह्या माणसाने ह्या गाण्याचं सोनं केलय हे मात्र अगदि नक्कि. लहानग्या मुलीला..समजावताना..मधेच तिची खोडी काढ्णे...केवळ अप्रतीम.

गाण्याच्या शेवट्च्या कडव्यात..नाकावरच्या रागाला औषध काय ? हे म्हणताना..त्याने मुलिच्या आई कडे पाहुन जो कटाक्ष टाकला आहे तो खूप काहि सांगून जातो....

काहि वेळा माणुस खरच चुकतो. पण खरि चूक कबूल केली असेल तर त्या माणसाला माफ करणे योग्य. असो....

विषय: 

मजेत छान खेळू या (साभिनय बाल गीत)

Submitted by पुरंदरे शशांक on 18 June, 2014 - 01:06

मजेत छान खेळू या (साभिनय बाल गीत)

गरगर गिरकी घेऊया घेऊया
भिंगरी भिंगरी होऊया होऊया

हात पसरुन धावूया धावूया
विमान मस्त उडवूया उडवूया

टगडक टगडक दौडू या दौडू या
घोड्यावर स्वार होऊ या होऊ या

एकामागे एक एक, डबे डबे होऊ या होऊ या
झुक झुक झुक झुक आगगाडी शिट्टी मारत जाऊ या जाऊ या

एक हात कानाशी, एका हाताची सोंड अश्शी
हत्ती दादा होऊया मजेत मस्त झुलू या

हात वरती नाचवत, पाऊसधारा झेलू या झेलू या
गाणे गात पावसाचे, गोल गोल नाचू या नाचू या

पावसाबरोबर येतो कसा, डराव डराव करतो कसा
बेडुक उड्या मारु या मजेत छान खेळू या खेळू या

मजेत छान खेळू या (साभिनय बाल गीत)

Submitted by पुरंदरे शशांक on 18 June, 2014 - 01:06

संपादित, दोनदा प्रकाशित झालंय .... Happy कृपया दुसरा धागा पहा..

Subscribe to RSS - बाल गीत