साभिनय बालगीत

मजेत छान खेळू या (साभिनय बाल गीत)

Submitted by पुरंदरे शशांक on 18 June, 2014 - 01:06

मजेत छान खेळू या (साभिनय बाल गीत)

गरगर गिरकी घेऊया घेऊया
भिंगरी भिंगरी होऊया होऊया

हात पसरुन धावूया धावूया
विमान मस्त उडवूया उडवूया

टगडक टगडक दौडू या दौडू या
घोड्यावर स्वार होऊ या होऊ या

एकामागे एक एक, डबे डबे होऊ या होऊ या
झुक झुक झुक झुक आगगाडी शिट्टी मारत जाऊ या जाऊ या

एक हात कानाशी, एका हाताची सोंड अश्शी
हत्ती दादा होऊया मजेत मस्त झुलू या

हात वरती नाचवत, पाऊसधारा झेलू या झेलू या
गाणे गात पावसाचे, गोल गोल नाचू या नाचू या

पावसाबरोबर येतो कसा, डराव डराव करतो कसा
बेडुक उड्या मारु या मजेत छान खेळू या खेळू या

मजेत छान खेळू या (साभिनय बाल गीत)

Submitted by पुरंदरे शशांक on 18 June, 2014 - 01:06

संपादित, दोनदा प्रकाशित झालंय .... Happy कृपया दुसरा धागा पहा..

Subscribe to RSS - साभिनय बालगीत