स्थलांतरित

कॅनडा गीजचे काही माझेही व्हिडिओ(प्रेरणा: "रार")

Submitted by मानुषी on 25 November, 2015 - 02:22

कॅनडा गीजचे काही व्हिडीओज
वॉशिन्ग्टन डीसीतल्या वास्तव्यात एके दिवशी सकाळीच कॅनडा गीजचं हॉन्किन्ग ऐकू आलं. आणि सकाळी बाहेर पडले तर मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात कॅनडा गीजचा एक प्रचंड मोठा कळपच दिसला. आयुष्यात पहिल्यांदाच हे पक्षी पहात होते आणि तेही स्थलांतरित! इतकं सह्ही वाटलं!
लगोलग घरी गेले आणि आयपॅड घेऊन परत आले. आणि खूप फोटो घेतले. आणि काही व्हिडिओजही.
हे सगळे व्हिडिओज अगदी सामान्य माणसाच्या उत्सुकतेने घेतलेले आहेत. पण "रार"चे याच विषयावरचा अत्यंत सुंदर आणि इन्टरेस्टिन्ग असा व्हिडिओ पाहिला आणि वाटलं ...चला आपणही आपले व्हिडिओ डकवूया!
हे व्हिडिओज फेब्रुवारीतले आहेत.

स्थलांतरित कॅनडा गीज

Submitted by मानुषी on 19 March, 2014 - 10:26

घराजवळ्च्या खोलगट परिसरात येऊन जाऊन असणारे कॅनडा गीज. हिमवर्षावानंतर.....

विषय: 
Subscribe to RSS - स्थलांतरित