गीज

स्थलांतरित कॅनडा गीज

Submitted by मानुषी on 19 March, 2014 - 10:26

घराजवळ्च्या खोलगट परिसरात येऊन जाऊन असणारे कॅनडा गीज. हिमवर्षावानंतर.....

विषय: 
Subscribe to RSS - गीज