कुलंग

कुलंग प्रस्तरारोहण मोहीम - भाग ४ (अंतिम): फोटो आणि उपसंहार

Submitted by आनंदयात्री on 27 March, 2017 - 03:07

कुलंग प्रस्तरारोहण मोहीम - भाग १: निघू निघू म्हणता म्हणता....
कुलंग प्रस्तरारोहण मोहीम - भाग २: करायला गेलो वॉल, झाला कुलंग!
कुलंग प्रस्तरारोहण मोहीम - भाग ३: नातवंडांनाही सांगेन अशी गोष्ट

कुलंग प्रस्तरारोहणाच्या माझ्या पहिल्यावाहिल्या expeditionची गोष्ट जवळजवळ संपूर्ण झालीच आहे. हा भाग फोटोत्सुक वाचकांसाठी आणि समारोपाच्या दोन पॅरासाठी.

विषय: 

कुलंग प्रस्तरारोहण मोहीम - भाग ३: नातवंडांनाही सांगेन अशी गोष्ट

Submitted by आनंदयात्री on 23 March, 2017 - 07:36

कुलंग प्रस्तरारोहण मोहीम - भाग २: करायला गेलो वॉल, झाला कुलंग!

Submitted by आनंदयात्री on 22 March, 2017 - 01:20

कुलंग प्रस्तरारोहण मोहीम - भाग १: निघू निघू म्हणता म्हणता....

Submitted by आनंदयात्री on 21 March, 2017 - 05:42

काही काही प्रवास अटळ असतातच, पण ते घडण्याच्या वेळाही ठराविकच आणि त्याच असतात. बोटा-ब्राह्मणवाडा-कोतूळ-राजूर-भंडारदरा हा रस्ता मी जितक्यावेळा (कारच्या चाकांखाली) तुडवलाय, त्यातल्या फक्त एकदाच तो दिवसाउजेडी केलाय. बाकी सगळ्या वेळी रात्री एक ते तीन हीच वेळ ह्या प्रवासाबद्दल नियतीने माझ्यासाठी राखून ठेवली आहे.

विषय: 

अलंग - मंडण - कुलंग ... एक स्वप्नपूर्ती ... भाग ३

Submitted by सेनापती... on 4 January, 2011 - 19:45

अलंग - मंडण - कुलंग ... एक स्वप्नपूर्ती ... भाग १
अलंग - मंडण - कुलंग ... एक स्वप्नपूर्ती ... भाग २

मंडणच्या गुहेत झोपलेलो असताना पहाटे कसल्यातरी आवाजाने मला जाग आली. टोर्च मारून आसपास पहिले तर काहीच दिसले नाही. अजून उजाडले नव्हते म्हणून दरवाज्यावर बनवून ठेवलेल्या काठ्यांच्या जाळीकडे बघत तसाच पडून राहिलो.

अलंग - मंडण - कुलंग ... एक स्वप्नपूर्ती ... भाग २

Submitted by सेनापती... on 3 January, 2011 - 06:23

अलंग - मंडण - कुलंग ... एक स्वप्नपूर्ती ... भाग १

Submitted by सेनापती... on 1 January, 2011 - 07:49

आता ह्यावर्षी तरी ह्यापैकी एक ट्रेक झालाच पाहिजे. मी अभिला संगत होतो.

कुलंगशी कुस्ती ..... अन माबोसंगे मस्ती....

Submitted by रोहित ..एक मावळा on 23 October, 2010 - 07:44

नमस्कार मायबोलीकरहो,

चिमुकली हिरकणी

Submitted by डॅफोडिल्स on 7 January, 2010 - 10:00

माझ्या मैत्रीणीची मुलगी अवनी हिच्या ट्रेक चे हे वर्णन तिच्या आईने सांगितलेले.

avani1.JPGहीच ती चिमुकली हिरकणी अवनी आपटे.

Exiting and popular trek ,fort Alang, Madan and Kulang.(Around 5000 ft.--level of kalsubai)
Location--Bhandardara Dam, Egatpuri Region, Near mountain Kalsubai, Sayadri Range, Maharashtra..India
Event Organiser--Serac Club,Pune
Duration-- 3days 4 nights
Age Limit--Above 15 years..
Child Name--Avani Apte (mother --Varsha apte)
Date of Birth-6th nov. 2004

Subscribe to RSS - कुलंग