कंटाळा आला म्हणून...

Typically bored

Submitted by किल्ली on 20 November, 2020 - 09:25

.............................................................................................................
”त्याचा भूतकाळ झरझर डोळ्यासमोरून सरकू लागला आणि तो आठवणींच्या राज्यात गेला. "
एक कथा वाचताना हे वाक्य वाचलं तशी ती खुद्कन हसली. तिच्या नवीन वेब सिरीजसाठी कथा निवडण्याचे काम हाती घेतले होते
"आजकाल लिखाण किती cliche वाटतं ना आपल्याला! विशेषतः नवीन लिहू लागलेल्या लेखकांचं लिखाण साचेबद्ध असतं. पावसाळ्यात सर्व कवींच्या पावसाळी कविता सारख्याच वाटाव्यात तसं. काही वाक्ये तर आपोआपच डोक्यात येतात इतकी पाठ झालेली असतात वाचून वाचून.

विषय: 

भोकsरूss

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago

शेवाळी रंगाचं,
शेंबड्या अंगाचं,
मराठी ढंगाचं,
माझं भोकरूss

लोणची जायाचं,
पुरवून खायाचं,
सांभाळा रातीचं,
माझं भोकरूss

कैरीशी मैत्रीचं,
चवीच्या खात्रीचं,
तों.पा.सो, रुपाचं,
माझं भोकरूss

मुरल्या वाणाचं,
भेव गंss पाण्याचं,
रक्षण दाद्र्याचं
माझं भोकरूss

प्रेरणा: http://www.maayboli.com/node/43403 आणि http://www.maayboli.com/node/42775

विषय: 
Subscribe to RSS - कंटाळा आला म्हणून...