शिमला

सांजभयीच्या छाया - ९

Submitted by रानभुली on 7 May, 2021 - 20:09

(मागच्या भागाकडे जाण्यासाठी कृपया खाली दिलेल्या दुव्यावर टिचकी मारावी ही विनंती).
https://www.maayboli.com/node/78827

पुढचे दोन दिवस ऋतूशी भेट झाली नाही.
ना त्याचा फोन आला, ना त्याने फोन घेतला.

ते दोन दिवस अस्वस्थतेत गेले. तिस-या दिवशी मग त्याने एक पोलीस पाठवून दिला.
एक फाईल राहिली होती.
मी ती पाहिली होती.
खरं तर वाचली होती.
ती आशीची फाईल होती.

शब्दखुणा: 

सांजभयीच्या छाया - २

Submitted by रानभुली on 30 April, 2021 - 02:54

(मागील भागासाठी कृपया इथे टिचकी मारावी ही विनंती).

दुर्गापूरच्या ठाकूरांचा गोतावळा खूप मोठा आहे.
आता नावाचे जमीनदार आहेत.
पूर्वी कधीतरी हजारो एकर जमिनीचे ते मालक होते. मालक कसले इनामी जमिनी या. नबाबाने यांना करवसुलीसाठी दिलेल्या.
ते यांचं इन्कम.

शब्दखुणा: 

सांजभयीच्या छाया

Submitted by रानभुली on 30 April, 2021 - 02:05
Image Courtsey -  https : // freerangestock  dot com

द रीज

शिमल्यातली चैतन्य ओसंडून वाहणारी जागा. टाऊन हॉलपासून चर्चपर्यंत नजर जाईल तिथे तरूणाई असते. मध्यमवयीन, वयस्कर इथे आले की सगळेच तरूण होतात. प्रचंड ऊर्जा असलेलं ठिकाण आहे.
चर्च आणि लायब्ररीच्या मधून मागे डोंगराकड्याकडे जाणारा रस्ता आहे. तर एक लक्कडबाजाराकडे जातो.
या पहिल्या रत्याने पाठीमागे गेले की तीन रस्ते फुटतात. त्यातला डावीकडचा पुन्हा लक्कडबाजाराला जाणा-या रस्त्याला मिळतो.
दुसरा डोंगरकड्यालगत निघतो. तो समोर एका रेषेत सरळ जातो. तिसरा उजवीकडे डोंगरमाथ्यावर जातो.
झक्कू पॉईण्ट !
सुंदर चढण आहे.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - शिमला