आशी

सांजभयीच्या छाया - १० ( अंतिम भाग )

Submitted by रानभुली on 8 May, 2021 - 16:56
Image Courtsey -  https : // freerangestock  dot com

जागतिक महिला दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा !

मागच्या भागाकडे जाण्यासाठी कृपया इथे
टिचकी मारावी ही विनंती

मला राहवलं नाही.
पोटात राहत नाही असं नाही. पण ही गोष्ट मोठ्यांपासून खूप काळ लपवणे मला धोक्याचे वाटले.
आम्ही जो उद्योग केला तो आगाऊपणा मधे मोडत होता.
त्यात ऋतु हा परका. मी सुद्धा परकीच की.

आम्ही आशीच्या मनातून भीती घालवतो असे सांगितले होते. त्यासाठी परवानगी घेतली होती.
मात्र फाईल्स वगैरे मागवणे, स्टडी करणे हे नव्हतं सांगितलं.

सांजभयीच्या छाया - ९

Submitted by रानभुली on 7 May, 2021 - 20:09

(मागच्या भागाकडे जाण्यासाठी कृपया खाली दिलेल्या दुव्यावर टिचकी मारावी ही विनंती).
https://www.maayboli.com/node/78827

पुढचे दोन दिवस ऋतूशी भेट झाली नाही.
ना त्याचा फोन आला, ना त्याने फोन घेतला.

ते दोन दिवस अस्वस्थतेत गेले. तिस-या दिवशी मग त्याने एक पोलीस पाठवून दिला.
एक फाईल राहिली होती.
मी ती पाहिली होती.
खरं तर वाचली होती.
ती आशीची फाईल होती.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आशी