विलास नाइक

जे एस एम कोव्लेज

Submitted by vilas naik on 14 September, 2012 - 21:37

जे. एस्. एम्.
आमचे कॉलेजचे जीवन तसे खुरटलेलेच होते. एकतर इतर काय करता येत नव्हते, म्हणून कॉमर्स करायचे ठरवले. कॉलेजचे आकर्षण होते पण खिसे रिकामे होते. सायकलने कॉलेज गाठायचे. एकच सायकल दोन भाऊ आलटून पालटून वापरायचो. भाडयाचे खोली खालीच घोडेकरांचे सायकल दुरूस्तीचे दुकान होते. त्यामुळे प्राथमिक ज्ञान होतेच. दुरूस्तीही फुकटात व्हायची.
घरा-शेजारी पावसाळयात विठोबाच्या देवळात मोहन म्हात्रेचा गणपतीचा कारखाना असायचा. चित्रकार बनण्याची आवड होती. पण त्याला मुरूड घातलेली. ती हौस गणपतीच्या कारखान्यात भागवून घ्यायचो. मूर्तीला मदत करता करता वडीलांचाच अर्ध पूतळा बनवला. बरेच वर्षे तो होता.

विषय: 
शब्दखुणा: 

जे एस एम कोव्लेज

Submitted by vilas naik on 14 September, 2012 - 21:37

जे. एस्. एम्.
आमचे कॉलेजचे जीवन तसे खुरटलेलेच होते. एकतर इतर काय करता येत नव्हते, म्हणून कॉमर्स करायचे ठरवले. कॉलेजचे आकर्षण होते पण खिसे रिकामे होते. सायकलने कॉलेज गाठायचे. एकच सायकल दोन भाऊ आलटून पालटून वापरायचो. भाडयाचे खोली खालीच घोडेकरांचे सायकल दुरूस्तीचे दुकान होते. त्यामुळे प्राथमिक ज्ञान होतेच. दुरूस्तीही फुकटात व्हायची.
घरा-शेजारी पावसाळयात विठोबाच्या देवळात मोहन म्हात्रेचा गणपतीचा कारखाना असायचा. चित्रकार बनण्याची आवड होती. पण त्याला मुरूड घातलेली. ती हौस गणपतीच्या कारखान्यात भागवून घ्यायचो. मूर्तीला मदत करता करता वडीलांचाच अर्ध पूतळा बनवला. बरेच वर्षे तो होता.

शब्दखुणा: 

सुपरि बहद्दर

Submitted by vilas naik on 14 September, 2012 - 21:12

सुपारी बहाद्दूर
तो कुणी संत नव्हता, साधू तर अजिबात नव्हता. परिस्थितीनी बनलेला क्रिमीनल नव्हता. थोडक्यात सहानभूती वाटावं असं काहीही त्याच्यात नव्हते.
उंचपुरा, स्मार्ट, बोलण्यात सफार्इदारपणा, उच्चारात स्पष्टता. वागण्यात गर्व, भार्इगिरी नसानसात ठासून भरलेली. स्वभाव धांदरट. गॅन्गवारमधला तापटपणा गरज म्हणून दाखविणारा. ‘सारी दुनिया मेरी मुठ्ठीमे’ समजणारा- वकीलालाही स्वत:चे वटीक समजणारा.
मला जेल मधून निरोप येत होते. मी मुंबर्इत काही महत्वाचे खटले हाताळत होतो. काही सिनियर वकील ‘तुम्ही सुरेश भगत मर्डर केसमध्ये येताय का?’ अशी विचारणा करू लागले. माझे तर काहीच ठरले नव्हते.

विषय: 
Subscribe to RSS - विलास नाइक