सुपारि बहाद्दर

सुपरि बहद्दर

Submitted by vilas naik on 14 September, 2012 - 21:12

सुपारी बहाद्दूर
तो कुणी संत नव्हता, साधू तर अजिबात नव्हता. परिस्थितीनी बनलेला क्रिमीनल नव्हता. थोडक्यात सहानभूती वाटावं असं काहीही त्याच्यात नव्हते.
उंचपुरा, स्मार्ट, बोलण्यात सफार्इदारपणा, उच्चारात स्पष्टता. वागण्यात गर्व, भार्इगिरी नसानसात ठासून भरलेली. स्वभाव धांदरट. गॅन्गवारमधला तापटपणा गरज म्हणून दाखविणारा. ‘सारी दुनिया मेरी मुठ्ठीमे’ समजणारा- वकीलालाही स्वत:चे वटीक समजणारा.
मला जेल मधून निरोप येत होते. मी मुंबर्इत काही महत्वाचे खटले हाताळत होतो. काही सिनियर वकील ‘तुम्ही सुरेश भगत मर्डर केसमध्ये येताय का?’ अशी विचारणा करू लागले. माझे तर काहीच ठरले नव्हते.

विषय: 
Subscribe to RSS - सुपारि बहाद्दर