दिवाळी अंक २०१२

Admin - BB to be deleted - 02

Submitted by हर्ट on 8 November, 2012 - 23:38

इथे फक्त २०१२ च्या अदर्जेदार दिवाळी अंकांबद्दल लिहा.
इथे फक्त २०१२ च्या अदर्जेदार दिवाळी अंकांबद्दल लिहा.

विषय: 

हितगुज २०१२ दिवाळी अंकाकडून वाचकांच्या अपेक्षा काय?

Submitted by संपादक on 15 September, 2012 - 01:03

श्री गणरायाच्या आगमनाच्या तयारीत मग्न असतानाच एकीकडे चाहूल लागते दिवाळीची आणि अर्थातच दिवाळी अंकाची.

हितगुज दिवाळी अंकाचं यंदाचं हे तेरावं वर्ष. या वर्षीचा दिवाळी अंकदेखील आजवरच्या मायबोलीच्या वाचनीय दिवाळी अंकाच्या परंपरेला साजेसा असावा, हीच तुम्हां-आम्हां प्रत्येक मायबोलीकराची इच्छा! 'वाचकांच्या पसंतीस उतरेल' असा दिवाळी अंक प्रकाशित करण्याच्या कामात सर्वात मोलाचा सहभाग हा अर्थातच आपणा वाचकांचाच ...

Subscribe to RSS - दिवाळी अंक २०१२