ज्योतिष शास्त्र खरे आहे का नाही? - दूध का दूध, पानी का पानी, असे एक संशोधन

Submitted by AstrologyYesOrNo on 26 December, 2021 - 05:45

ज्योतिष शास्त्र खरे आहे का नाही? - दूध का दूध, पानी का पानी, असे एक संशोधन
डॉ. नागेश राजोपाध्ये
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मायबोलीवर ज्योतिष विषयावर अनेक लेख आणि प्रतिसाद वाचले. TV वर पण अनेक परिसंवाद ऐकले. वाद घालून डेड एन्ड आल्यावर सगळे शेवटी हेच म्हणताना दिसतात कि ज्योतिषावर संशोधन व्हायला पाहिजे. आणि म्हणूनच तुमच्या मनाचे पूर्ण समाधान होईल असे आणि आम्ही स्वतः केलेले असे असे हे संशोधन आपल्या समोर ठेवत आहे. अतिशय शास्त्रोक्त, हजारो पत्रिका घेऊन कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने केलेले हे परीक्षण वैदिक ज्योतिष शास्त्राच्या इतिहासात पहिलेच असेल. अगदी ज्याला आपण दूध का दूध पानी का पानी म्हणतो असे! वास्तविक पहाता हे संशोधन कोणीतरी या पूर्वीच करायला पाहिजे होते. आणि कोणीतरी कशाला ज्योतिषांनीच हे संशोधन खरेतर करायला हवे होते कारण ते या विद्येचा व्यावसायिक वापर करत आले आहेत त्यामुळे ती त्यांची प्राथमिक जबाबदारी होती. पण असो,आपण सरळ मुद्द्यावर येऊया.

मी तुम्हाला आम्ही केलेला प्रयोग थोडक्यात सांगतो - सर्व प्रथम पत्रिकांचे दोन मोठे संच (groups) केले कीजे एकमेकाच्या अगदी विरुद्ध गुणधर्माचे आहेत. म्हणजे 338 पत्रिका मतिमंद विरुद्ध 338 पत्रिका हुशार लोकांच्या या दोन्ही संचाना ज्योतिष शास्त्रात बुद्धीचे अशुभ फळ मिळण्यासाठी असलेले नियम लावले आणि ते दोन्हीकडे किती लागू पडले याची तुलना केली. अर्थातच ज्योतिष विद्या खरी असेल तर ते नियम मतिमंद पत्रिकांना जास्तीत जास्त लागू पडताना दिसतील आणि त्याउलट हुशार लोकांच्या पत्रिकांना फारसे लागू पडणार नाही. असे झाले तर ते शास्त्र आहे असे मान्य केले पाहिजे नाहीतर नाही. बघा इतका सोपा हा प्रयोग आहे.

आता इथून पुढे जायच्या अगोदर मी तुम्हाला एक इशारा देतो - जर असे कुठले एक कारण असेल कि ज्यामुळे सर्व सामान्य माणसे ज्योतिष शास्त्र खरे आहे का नाही या प्रश्नापासून दूर राहिली असतील तर ते म्हणजे आपला (म्हणजे आपल्या सर्वांचाच) मानसिक आळशी पणा. जरा शास्त्रीय concept समोर आली कि ‘कशाला डोक्याला ताण द्यायचा’ असे म्हणून आपण आपली विचार प्रणाली switch off करतो. या एकाच कारणाने सर्वसामान्य माणूस या विषयातले सत्य शोधू शकलेला नाही आणि आयुष्यभर त्याची किंमत पण मोजत आला आहे. पण आपण आज इथे असं नको करायला. हा विषय सोप्यातला सोपा करून सांगायची जबाबदारी माझी, पण त्याच बरोबर त्यासाठी थोडा तल्लख विचार करायची जबाबदारी तुमची. आणि तुम्ही ते केले तर पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये हा विषय तुम्ही तुमच्या आयुष्यासाठी कायमचाच मिटवून टाकाल आणि लग्न, करिअर, business असे महत्वाचे निर्णय घेताना मनाचा गोंधळ उडणार नाही.

आपण इथे जे करत आहोत त्याला एम्पिरिकल टेस्टिंग (Empirical Testing) म्हणतात. कुठल्याही शास्त्राला ‘शास्त्र’ म्हणून सिद्ध होण्यासाठी ही परीक्षा पास करावी लागते. परदेशामध्ये पाश्चिमात्य ज्योतिष शास्त्राची अशी चाचणी अनेक वेळा घेतली गेली (आणि ते कधीच पास होऊ शकले नाही). आपल्याकडे मात्र वैदिक ज्योतिष शास्त्राची अशी चाचणी घेण्यासंदर्भात कुठल्याच स्तरावर कसलीही चर्चा नाही (मौनम सर्वार्थ साधनम) आणि म्हणूनच आम्ही हा प्रयोग करणे महत्त्वाचे मानले.

आपल्या suspense स्टोरीचा भाग १ (episode 1) म्हणजे आपण ज्योतिषातले प्रत्येक महत्वाचे तत्व किंवा नियम घेणार आणि त्याला तपासून बघणार. तुम्ही ज्योतिषाकडे कधी गेला असाल तर ते पत्रिकेकडे बघत त्यांच्या एका विशिष्ट भाषेत स्वतःशी कम आपल्याशी संवाद करतात बघा! उदाहरणार्थ 'अमुक अमुक ग्रह नीचेचा आहे आणि शिवाय तो शनीच्या युतीत आहे. इतका बिघडल्यावर बरोबर आहे ..त्रास होणारच...' हे जे ग्रहाचे ‘निचेचे असून शनि बरोबर (किंवा पापग्रहा बरोबर) युतीमध्ये असण्याने’ बिघडणे आहे आणि त्यामुळे आपल्याला त्या ग्रहाच्या कारकत्वा संबंधात अशुभ फळ मिळणे आहे - ते झाले ज्योतिष शास्त्राचे तत्व. हे अगदी fundamental तत्व आहे म्हणजे प्रत्येक ज्योतिषी ते वापरणारच. आता मतिमंद विरुद्ध हुशार लोकांच्या पत्रिकांचा प्रयोगात जर हे तत्व चेक करायचे असेल तर कुठल्या ग्रहासाठी चेक करायचे हे जर मला तुम्हाला समजावून सांगायचे असते तर परत ‘ कारक ग्रह’ वगैरे शास्त्रीय आणि ज्योतिषीय भाषा वापरावी लागली असती पण सुदैवाने आपल्याकडे कॉम्पुटरजी असल्याने आपण त्याला सांगितले कि बाबा सगळ्या ग्रहांसाठीच चेक कर. कारण बुध, चंद्र बुद्धीचे कारक म्हणून आपण त्यांच्यासाठी चेक करायचो आणि मग कोणीतरी येऊन म्हणणार अहो गुरु पण बुद्धिसाठी महत्वाचा असतो तो तुम्ही टेस्ट केला नाही. आपल्याला कुठलीही शंका ठेवायची नाहीये म्हणून आपण सगळेच ग्रह टेस्ट केले.

आता परीक्षेचा निकाल काय लागला ते बघू - जर हे तत्व खरे असेल तर असे योग आपल्याला मतिमंद पत्रिकांमध्ये जास्तीत जास्त मिळायला पाहिजे होते. पण प्रत्यक्षात दोन्ही संचांमध्ये आम्हाला ते सारख्याच प्रमाणात सापडले. म्हणजे बघा, ज्या ग्रहाच्या नीच असण्याची आणि शनी किंवा मंगळाबरोबर असण्याची आपल्याला भीती वाटत होती ते योग हुशार लोकांच्या पत्रिकेत पण तेवढीच सापडतात जेवढी मतिमंद लोकांच्या. मग हे कसले आले तत्व? नाही पण असे विधान करायची आपण इतकी घाई करायला नको, अजून प्रयोग करू आणि मग म्हणू. आणि ज्योतिषा विषयी पण काही बोलायला नको कारण अजून बाकीची तत्वे टेस्ट करायची बाकी आहेत. आणि ती आम्ही केली. ग्रहाच्या संदर्भात त्याच्या बिघडण्याची जेवढी महत्वाची तत्वे आहेत ती आम्ही सगळी one by one टेस्ट केली ( संदर्भ ३,४,५). म्हणजे ग्रहाचे क्रूर नक्षत्रात असणे (अजून एक डरावना योग) , ग्रह नीच राशीत आणि शिवाय ६,८,१२ व्या स्थानात अशी अनेक तत्वे लावून तुलना केली. आम्हाला यातील एकही तत्व लागू पडण्यात दोन्ही संचात कुठलाही फरक दिसला नाही. जी तत्वे ग्रहांची असतात तीच भावेशांच्या बाबतीत असतात आणि ती आम्ही (परत शंका नको म्हणून) बाराच्या बारा भावेशांना लावून टेस्ट केली. त्यातही कुठलाही फरक दिसला नाही. आणि शेवटी यांची काही तत्वे पत्रिकेतील स्थाना बाबतीत असतात. ती अर्थातच वेगळी असतात जसे कि स्थानात पाप ग्रह असणे, स्थानावर पाप ग्रहाची दृष्टी असणे वगैरे. त्यातही आम्हाला बारापैकी कुठल्याही स्थानात कुठलाही फरक अढळ नाही.

वर सांगितलेली तत्वे अशुभ फळासाठी होती. तशीच ज्योतिषात शुभ फळ मिळण्यासाठी पण प्रमुख तत्वे असतात आणि ती हुशार लोकांच्या पत्रिकेत जास्त आढळायला पाहिजे होती ती पण दोन्ही संचात ग्रह, भावेश आणि स्थानांसाठी सारखीच सापडली. हे एक प्रकारचे Verification होते आणि त्याने आमचे निष्कर्ष जास्तच दृढ झाले कि हि तत्वे वैध नाहीत.

इथे आपल्या सस्पेन्स स्टोरीचा भाग १ समाप्त होत आहे पण जाता जाता मी एक डायलॉग मारणार आहे - सोच लो ठाकूर - हीच ती तत्वे जी लावून तुमची आमची पत्रिका बघितली जाते.

आता सस्पेन्स स्टोरीचा भाग २ - मी पण अनेक वर्षे ज्योतिषी होतो त्यामुळे मला हे माहिती आहे कि अशुभ भाकीत करण्यापूर्वी आपण one by one अशुभ फळ देणारी सगळी तत्वे लावतो आणि त्याचा एकत्रित विचार करून भविष्य सांगतो. म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचे तर सगळे कुयोग मिळून एकूण किती रहाडा घालतात (किती नेगेटिव्हिटी तयार करतात) त्या basis वर भविष्य सांगितले जाते. आपल्या कडे कॉम्पुटरजी असल्याने त्याचे हि सिम्युलेशन केले आणि त्याला सांगितले दोन्ही संचांची तुलना करून सांग. तर दोन्ही कडे सारखीच नेगेटिव्हिटी मिळाली. Verification साठी वर केल्याप्रमाणे शुभ तत्वांची पण तपासणी केली ती हि सारखीच. आता बोला?

म्हणजे सगळी तत्वे एक एक करून तपासली तर ती सिद्ध होत नाहीत, एकत्र लावून बघितली तरी हि होत नाहीत मग त्यांना काय अर्थ आहे? पुढे जाण्या अगोदर आपला डायलॉग परत मारतो - सोच लो ठाकूर - हीच ती तत्वे जी लावून तुमची आमची पत्रिका बघितली जाते.

इथे आम्ही जे सांगतोय ते एकूण प्रयोगाच्या फक्त २५% आहे प्रत्यक्षात खूप काही गोष्टी केल्या. भाकीत सांगताना हमखास वापरली जाणारी अनेक मूलभूत तत्वे, वेगवेगळे ६८ शुभ अशुभतेचे मापदंड, केंद्रातील शुभ ग्रह / पापग्रह, क्रूर नक्षत्रातील ग्रह, मग काय योगकारक ग्रहांची स्थिती वगैरे जेवढे तपासता येईल ते सर्व. सगळंच इथे सांगायला बसलो तर तुम्ही कंटाळून जाल म्हणून सिम्पल सिम्पल आणि वर वर सांगतोय. या प्रयोगाची खासियत म्हणजे आपण ३३८ अधिक ३३८ अशा सगळ्या मिळून ६००+ पत्रिका घेतल्या होत्या की जे संख्याशास्त्राच्या दृष्टीने अनिर्वाय (mandatory) आहे. आत्तापर्यंत या प्रमाणात ज्योतिषशास्त्राचे परीक्षण झालेले आमच्या बघण्यात तरी नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या या चाचण्यांचे निकाल व अनुमान यापूर्वी आपल्यासमोर आलेले नाही. हा प्रयोग कोणीही करू शकतो आणि तो ज्योतिषांनी जरूर करावा.

आता तुम्ही म्हणाल की एक प्रयोग करून एवढे मोठे हजारो वर्षे चालत आलेले शास्त्र खोटे कसे ठरवता? म्हणूनच आम्ही अनेक प्रयोग केले. अविवाहित (350 पत्रिका) विरुद्ध दीर्घकाळ लग्न टिकलेले (350 पत्रिका) यातही आम्हाला हेच रिझल्ट मिळाले. त्यानंतर साठ वर्षांच्या आत कर्करोग झालेले (254 पत्रिका) विरुद्ध कर्करोग कधीही न झालेले (498 पत्रिका), घटस्फोटित (३५० पत्रिका) विरुद्ध दीर्घ विवाहित (३५० पत्रिका), सेलेब्रिटी विरुद्ध सर्वसाधारण लोक असे अनेक प्रयोग केले. आणि त्या सर्व प्रयोगात तीच तत्वे तपासली (आठवा नाहीतर डायलॉग मारावा लागेल). पण त्या सर्व प्रयोगात वर सांगितलेलेच रिझल्ट मिळाले. म्हणूनच आम्ही ठाम पणे सांगू शकतो की या शास्त्रात, त्यांच्या तत्वात, नियमात काहीही तथ्य नाही. हे सर्व माझ्या दहा वर्षांच्या संशोधनाचे सार आहे.

जाते जाते last time - सोच लो ठाकूर, हि तीच तत्वे आहेत जी वापरून तुमची आमची पत्रिका बघितली जाते ...... मग आता तुम्हीच ठरवा, पत्रिका बघून लग्न करायचे का नाही, करिअर कुठल्या विभागात करायचे ते ज्योतिषाला विचारायचे का आपले आपण ठरवायचे. नातेसंबंधीचे निर्णय घेताना second opinion ज्योतिषाकडे जाऊन घ्यायचे का counselor कडे जाऊन घ्यायचे तेही ठरवा. शुभेच्छा !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latest Update - येणाऱ्या प्रतिसादांवरून समजते कि या विषयावर अजून बरेच लिहायला पाहिजे होते. शास्त्रीय कल्पना या plane लिखाणापेक्षा audio - visual ने जास्त चांगल्या समजतात म्हणून अधिक माहिती पाहिजे असल्यास खालील youtube video जरूर बघा.
Title - Astrology Yes Or No (Marathi) ज्योतिषशास्त्र खरे आहे का नाही?
https://youtu.be/RBKuOeOF79w
संदर्भा खाली ज्योतिष समर्थकांचे ‘अपेक्षित (नेगेटिव्ह) प्रतिसाद आणि त्यावर माझा खुलासा’ हे हि दिलेले आहे त्यात बऱ्याचशा शंकांचे निरसन होईल.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आभार -
श्री. प्रकाश घाटपांडे यांचा या संशोधनामधील एका महत्वाच्या प्रयोगात म्हणजे ‘मतिमंद विरुद्ध हुशार लोकांच्या पत्रिकांचा तुलनात्मक अभ्यास’ या प्रयोगात प्रत्यक्ष सहभाग होता. त्यांच्या योगदानाशिवाय हा प्रयोग पूर्ण होऊ शकला नसता.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
लेखकाची ओळख -डॉ. नागेश राजोपाध्ये हे गेले 20 वर्षे ज्योतिषविद्येचा अभ्यास करत आहेत. (सुरवातीला एक ज्योतिषी म्हणून आणि नंतर एक टीकाकार म्हणून). त्यांनी पुणे विद्यापीठातून पदार्थविज्ञान विषयात Ph.D. केली आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळाची सुरवात ISRO मध्ये शास्त्रज्ञ म्हणून केली परंतु नंतर बहुतेक सर्व वेळ IT क्षेत्रात व्यतीत केल्यानंतर ते Accenture मधून Associate Director म्हणून निवृत्त झाले. सध्या आपला सर्व वेळ ते ज्योतिषविद्येच्या empirical परीक्षणाला आणि संशोधनाला देत आहेत.
संपर्क - astrobasedresearch@gmail.com
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
संदर्भ -
१. वरील संशोधनाविषयी आपल्या मित्रांना, नातेवाईकांना सांगायचे असेल तर खालील Youtube विडिओ ची लिंक फॉरवर्ड करा.
Astrology Yes Or No (Marathi) ज्योतिषशास्त्र खरे आहे का नाही?

https://youtu.be/RBKuOeOF79w

हिंदी व्हिडिओ लिंक - https://youtu.be/5iVmPUo42aE

२. या संशोधनाचे अधिक तपशील म्हणजे - कुठले नियम तपासले, डेटा कसा घेतला, कुठून घेतला, संख्याशास्त्रीय चाचण्या (statistical tests) कशा केल्या वगैरे तपशील बघायचा असल्यास www.astrologyyesorno.com ला भेट द्या. त्यातील मराठी वेबसाईटवर ‘संशोधन’ या वेब पेज वर सर्व तपशील दिला आहे. किंवा प्रकाशित पेपर बघू शकता

३. An article in The Skeptic, UK, June 2021 by Dr. Nagesh Rajopadhye
When put to the test, the predictive powers of Indian astrology simply don’t hold up
Link - https://www.skeptic.org.uk/2021/06/when-put-to-the-test-the-predictive-p...

४. Empirical testing of few fundamental principles of Vedic astrology through comparative analysis of astrological charts of cancer diseased persons versus persons who never had it
International Journal of Applied Research - 2021; 7(5): 74-85
Link - DOI - https://doi.org/10.22271/allresearch.2021.v7.i5b.8548

५. Comparison of Vedic astrology birth charts of celebrities with ordinary people: An empirical study, International Journal of Jyotish Research, 2021; 6(1): 104-116
(Volume 6, Issue 1, Part B, pages 104-116)
DOI : https://doi.org/10.22271/24564427.2021.v6.i1b.114

६. ज्योतिष’शास्त्र’ म्हणायचे असेल तर Empirical (अनुभवसिद्ध) परीक्षण अपरिहार्य
आजचा सुधारक, ऑगस्ट, 2021 चळवळ, परीक्षण, विज्ञान, विवेक विचार, शिक्षण, श्रद्धा-अंधश्रद्धा - डॉ. नागेश राजोपाध्ये
https://www.sudharak.in/2021/08/7477/

७. जर तुम्हाला किंवा तुमच्या जवळच्या कोणाला पत्रिका न बघता लग्न करण्यासाठी किंवा निर्णय घेण्यासाठी खरोखर मदत पाहिजे असेल तर लिहा – astrologyyesorno@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अपेक्षित प्रतिसाद आणि खुलासा
या विषयावर मी अनेक webinars दिले आहेत, सोशल मीडिया (Quora, reddit, FB etc) वर पण लिहिले आहे. त्या अनुभवावरून ज्योतिष समर्थकां कडून खालील प्रतिसाद येतो असा हमखास अनुभव आहे. सर्व सामान्य वाचक त्याने confuse होऊ नये म्हणून अपेक्षित प्रतिसाद आणि त्यावरील माझा खुलासा खालील प्रमाणे आहे
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपेक्षित प्रतिक्रिया - हे एवढेच परीक्षण पुरेसे आहे का ? याशिवाय अजून परीक्षण करायला पाहिजे अशी आमच्या कडे तत्वे आहेत.
खुलासा - ज्योतिषविद्येमधील जी प्रमुख तत्वे आम्ही वैध नाहीत हे सिद्ध करून दाखवले आहे, ती इतकी fundamental आहेत कि ती वापरल्याशिवाय कुठलेही भविष्य सांगितले जाऊच शकत नाही. ज्योतिषाच्या कुठल्याही पुस्तकात ती दिलेली असतात आणि त्यांना कुठलाही ज्योतिषी अमान्य करणार नाही. त्यामुळे आजच्या मितीला जे ज्योतिष त्या तत्वांच्या आधारे सांगितले जाते ते तरी निश्चितच अर्थहीन आहे हे सरळसरळ दिसत आहे. ज्योतिषाच्या परीक्षणाचा मुख्य problem म्हणजे प्रत्येकाचे वेगळे नियम आहेत. उदा घटस्फोट घेतला तर एक standard document असे मिळणार नाही कि जे पत्रिकेतील exactly कुठल्या योगांमुळे घटस्फोट होतो याच्या नियमांची यादी देईल. अशी सर्वमान्य यादी असती तर परीक्षण करणे सोपे आहे. पण तशी नसल्यामुळे जगातील लाखो ज्योतिषांच्या लाखो याद्या अवैध सिद्ध करणे हे केवळ अशक्य आहे. त्यापेक्षा मी लेखात म्हणाल्या प्रमाणे खरेतर ज्योतिषांनीच पुढाकार घेऊन असे परीक्षण करायला पाहिजे आहे कारण त्यांच्या भविष्यावर लोक जीवनातील महत्वाचे निर्णय घेत असतात. त्यामुळे कोणाला कुठले नियम वैध आहेत वाटत असेल तर त्याने ते तसे ६००+ पत्रिका घेऊन सिद्ध करून दाखवावे. किंवा असा शास्त्रीय प्रयोग अगोदर झाला असेल तर त्याचा संदर्भ द्यावा. माझ्या बघण्यात जे ज्योतिषाच्या बाजूने संशोधन आले ते फार तर फार १०० पत्रिकांचा आधार घेऊन आणि ते सुद्धा selective data घेऊन केलेले दिसले कि जे अर्थातच शास्त्रीय नाही.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपेक्षित प्रतिसाद - ज्योतिष हि प्रोबॅबिलिटी आहे, तुम्ही ती वस्तुनिष्ठ समजून objectively टेस्ट करू शकत नाही.

खुलासा - Creating confusion is one the best defense या उक्ती प्रमाणे probability हा शब्द वापरून ज्योतिषाचे समर्थन होताना हल्ली दिसते जे अर्थहीन आहे. खरेतर Empirical testing मध्ये जे test होते ती probability च टेस्ट होते. त्यामुळेच मतिमंद असण्याचे नियम हुशार लोकांच्या पत्रिकेत आढळले तर केवळ त्याच एका गोष्टीला दाखवून आपण कधीच म्हणत नाही कि ते नियम अवैध आहे. ते काही % विरुद्ध संचात आढळणे ठीक आहे (इथे probability येते कि जी आपण मान्य करतो) पण आपली अपेक्षा हि आहे कि दिलेला नियम मतिमंदसाठी असेल तर तो मतिमंद लोकांच्या पत्रिकांमध्ये हुशार लोकांच्या पत्रिकांपेक्षा सिग्निफिकन्टली जास्त % ने लागू पडला पाहिजे. म्हणजेच त्याची मतिमंद लोकांच्या पत्रिकांमध्ये आढळून यायची probability हि significantly जास्त असली पाहिजे. ते तसे आहे का नाही हे आपण test करतो. ह्याचा अर्थच असा आहे कि आपण probability च टेस्ट करत आहोत.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपेक्षित प्रतिसाद - ज्योतिषांना हे कधीच पटणार नाही, आपल्या कडच्या लोकांनाही हे पटणार नाही, मग या सगळ्या संशोधनाचा काय उपयोग?

खुलासा - माझ्या मते समाजात ४०-५० % अशी लोक आहेत जे ज्योतिष किंवा त्यांचे कट्टर समर्थक या वर्गात मोडतात. त्यांना आपण सोडून देऊ. त्यांच्या साठी मी हे संशोधन केलेले नाही कारण मी आकाश पातळ एक केले तरी त्यांना हे पटणार नाही याची मला कल्पना आहे. या उपर १० ते १५ % अशी लोक आहेत जे कधीही ज्योतिषावर विश्वास ठेवणार नाहीत. यांना पटवून द्यायचा प्रश्नच येत नाही. उरली ३५-४० % लोक जे confused आहेत. जे आज घाबरून ज्योतिषाच्या मागे जातात, विषाची परीक्षा नको म्हणून ज्योतिषाचे ऐकून काही थोडेफार पाळतात, पण एका बाजूला त्यांना खरेतर ते पटत नसते आणि त्यांना आपले स्वतःचे असे मत अजून बनवायचे आहे. माझे संशोधन हे ह्या लोकांसाठी आहे. लक्षात ठेवा आजची तरुण पिढी हि बरीसचशी या वर्गात मोडते.

यावर पण मी थोडे अजून संशोधन केले. ज्यांचे वय ३०+ आहे त्यांना पटवून देणे कठीणच असते. वेळ वाचवण्यासाठी आजकाल मी तिथे जास्त convince करत बसत नाही. पण त्याउलट जे तरुण आहेत (३० minus) त्यांना पटवून देण्याच्या बाबतीत माझा success rate हा ६०-७०% आहे. त्यांचे विचार by default legacy च्या विरुद्ध असतात. ते खूप technology च्या आधारे विचार करतात, शास्त्रीय कल्पना लवकर समजतात आणि आपले मत बदलायला तयार असतात असा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. हि खूपच दिलासा देणारी बाब आहे कारण हीच पिढी आपले भवितव्य आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपेक्षित प्रतिसाद - अमुक ज्योतिषाने आम्हाला / आमच्या नातेवाईकांना सांगितलेले भविष्य बरोबर ठरलेले आहे, कित्येकांनी website वर लिहूं ठेवललेल खरे झाले आहे मग तुम्ही ज्योतिषशास्त्र खरे नाही असे कसे म्हणता

खुलासा - माझा मुद्दा इथे हाच असेल कि शास्त्रीय परीक्षणाशिवाय आपण एक दोन अनुभवांना किंवा घटनांना त्या विद्येचे proof मानू शकत नाही. मी स्वतः संशोधन करण्या पूर्वी काही महिने असे संशोधन कोणी केले आहे का याचा शोध घेत होतो. मला तरी ज्याला आपण ‘शास्त्रोक्त’ म्हणू असे ज्योतिष विद्येच्या बाजूने असलेले संशोधन किंवा परीक्षण सापडले नाही. जे संशोधन म्हणून प्रसिद्ध झाले आहे त्या खरे तर case studies आहेत. म्हणजे एखादा योग कॅन्सरला कारणीभूत होतो असे कोणाला सिद्ध करायचे असेल तर तो तसा योग असलेल्या ४०-५० पत्रिका घेऊन ते दाखवणार कि बघा असे योग आहेत. हे शास्त्रीय परीक्षण होत नाही. त्यासाठी पत्रिकांचे कॅन्सर असलेले आणि कॅन्सर नसलेले असे दोन गट तयार केले पाहिजे, डेटा प्रत्येक संचात ३००+ घेतला पाहिजे, तुम्ही सांगत असंणारे cancer असण्याचे नियम कॅन्सर नसणाऱ्यांच्या पत्रिकेत कसे नाहीयेत किंवा त्या दोन संचात कसा लक्षणीय फरक आहे हे दाखवले पाहिजे, त्यासाठी स्टॅटिस्टिकसची सिग्निफिकन्स टेस्ट केली पाहिजे आणि अशा कितीतरी गोष्टी आहेत कि ज्या केल्याशिवाय आपण त्याला मान्यता देऊ शकत नाही. या मितीला तरी ज्योतिष सिद्ध होईल असे ‘शास्त्रीय’ परीक्षण माझ्या बघण्यात नाही.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तुम्ही ज्या टेस्ट केल्यात त्याच मुळात चुकीच्या बेसिसवर केल्यात. मी मागेच म्हटल्याप्रमाणे पत्रिकेत ग्रह नक्षत्रांच्या जागा विचारात घेतल्या त्याप्रमाणे सुर्यमालिकेचे आकाशगंगेत असणारे स्थान स्थान विचारात घेतले का? भले पत्रिका सारख्याच असतील पण सुर्यमालिकेचे आकाशगंगेत असणारे स्थान थोडे चेंज झाले असेल तर रिझल्ट परस्परविरोधी मिळणार. त्याच्याही पुढे जाऊन आकाशगंगेचे या विश्वातले स्थान आणि आपल्या विश्वाचे स्थान हे पण विचारात घेतले पाहिजे तेव्हा अचूक रिझल्ट मिळेल. या गोष्टींवर सध्या मी संशोधन करतोय. काल जी वेब टेलिस्कोप लाँच केली त्याने मला खूप मदत मिळणार आहे.

दहा विर्षांपूर्वीच जर तुम्ही धागा काढला असतात की असं काही संशोधन करायला जाताय तर मायबोलोकरांनी तेव्हाच ज्योतिष थोतांड आहे हे सांगून तुमची दहा वर्षे वाचवली असती. Lol

पृथ्वीवर अद्याप पाणघोडे आणि गेंडे हे अजस्त्र पाणी आहेत. ते चालताना पृथ्वीचे स्थान थोडे डळमळीत होते. म्हणजे मायक्रॉनच्या माय ___ क्रॉनमधे थोडे सरकते. त्याप्रमाणे इतर ग्रहांपासूनचे अंतर बदलते. हा सूक्ष्म फरक पत्रिका मांडताना लक्षात घेतला जात नाही. मग चुका होणारच ना ?
शिवाय तुम्ही जी वेळ समजता ती वेळच खरी नाही, कॅलेंडर चुकीचे आहे असे हेमंत सर म्हणतात. त्यांच्याशी चर्चा केल्यास वेळ या आभासी टर्मिनॉलॉजीमुळे होणार्‍या गंभीर चुकांमुळे भविष्य चुकतेच.

बाकी बोकलत सर सीनीयर असल्यामुळे त्यांच्यापुढे जाऊन विधाने करणे हे आगाऊपणाचे होईल याची जाणिव असल्याने खाली बसतो. त्यांनी भविष्यापेक्षा भूतांवर पी एच डी केली आहे.

बाकी बोकलत सर सीनीयर असल्यामुळे त्यांच्यापुढे जाऊन विधाने करणे हे आगाऊपणाचे होईल याची जाणिव असल्याने खाली बसतो >>> Happy असं कौतुक शाळेत झालं असतं तर आज मी मंगळावर पाय ठेवणारा पहिला मनुष्य ठरलो असतो. जाऊ दे पण त्यामुळे माझा काही लॉस नाही झाला, आमच्या शाळेचा आणि जगाचाच लॉस झाला.

लिंक्स बघितल्या नाहीत अजून. पण स्तुत्य उपक्रम! धन्यवाद इथे लिहिल्याबद्दल.
अस्चिग यांच्या
https://www.maayboli.com/node/80059
या धाग्यावर याबद्दल बरीच चर्चा झाली होती. Happy

Guru, baba, खरे खोटे संशोधनही होईल. पण रांगा कमी होणार नाहीत. ज्योतिषाचेही असेच आहे. चालूच राहील. बाकी संशोधन झाल्याने फायदाच होणार.

एलियन्सनी आक्रमण केलं तर मी आहे तुम्ही काहीच टेन्शन घेऊ नका. बिनधास्त राहा. माझ्या डोक्यात अनेक प्लॅन्स आहेत त्याद्वारे मी त्यांना सहज मात देऊ शकतो. जास्त लिहू शकत नाही कारण मायबोलीवर काही एलियन्स आयडी आहेत त्यांना याचा सुगावा लागू शकतो.

परिचय नाही तरी जरा थेटच विचारते - साधारण ४थी-५वीत वर्तमानपत्रात दैनिक राशीभविष्याची ओळख होते. ७वी-८वी पर्यंत लक्षात येतं की ह्यातलं काही खरं होत नाही. मग असा काय किस्सा घडला की ज्योतिष अनेक वर्ष सांगावसं वाटलं नि नंतर सोडावसं वाटलं?

https://twitter.com/Anirudh_Astro/status/1395459416216915970
भारत में कोरोना का तीसरा लहर कभी नहीं आएगा ! ----भारत की वर्तमान बीमारी का प्रभाव जुलाई तक या जुलाई से नवम्बर तक स्वस्थ्य हो जाएगा , 2021 ,202२ तक सम्मान्य स्तर पर आते जाते रहेगा लेकिन यह मेरा प्रेडिक्शन

यांची अनेक भाकितं खरी ठरली आहेत. त्यांच्या हँडलवर जाऊन पहा.

जॅकी श्रॉफने ट्विन्कल खन्नाबरोबरच्या मुलाखतीत त्याच्या वडिलांचे भविष्यवाणीचे किस्से सांगितलेत. ट्विन्कललाही एकाने अक्षय कुमार कोण हे माहित व्हायच्या आधीच त्याबरोबर लग्न होणार असल्याचे सांगितले होते. खखोदेजा
https://www.hindustantimes.com/entertainment/bollywood/jackie-shroff-say...
सगळी मुलाखत
https://youtu.be/jGPEyiIsizo

मायबोलीवर मी नवखा आहे त्यामुळे प्रतिक्रिया कुठे, कशी लिहावी हे निश्चित करत आहे. Quora मराठीची सवय असल्याने दुसऱ्यांच्या प्रतिक्रिया खालीच click करून ती कशी लिहिता येईल ते बघत होतो पण तसा पर्याय अजून तरी सापडलेला नाही. दरम्यान काही अपेक्षित प्रतिक्रिया आणि त्यावरचा खुलासा मी मुख्य लेखातच update केला आहे तो वेळ मिळाल्यास कृपया जरूर वाचा.
वर आलेल्या प्रतिक्रियेत काही जणांनी या संशोधनाचे स्वागत केले आहे त्या सर्वांचे मनापासून आभार. प्रत्येक सोशल मीडिया चे आपले असे एक वातावरण असते. मायबोलीचेही ते आहे आणि ते मला आवडले. तुम्ही बरेचजण एकमेकांचे मित्र झालेला दिसताय ते बघून छान वाटले. मलाही तुमच्यात यायला निश्चित आवडेल - जरी तुमची माझी मते वेगळी असतील तरी.
काहीजणांनी अमुक भविष्य कसे खरे ठरले याची लिंक दिली आहे. ती मी बघेन पण माझा मुद्दा इथे हाच असेल कि शास्त्रीय परीक्षणाशिवाय आपण एक दोन अनुभवांना किंवा घटनांना त्या विद्येचे proof मानू शकत नाही. मी स्वतः संशोधन करण्या पूर्वी काही महिने असे संशोधन कोणी केले आहे का याचा शोध घेत होतो. मला तरी ज्याला आपण ‘शास्त्रोक्त’ म्हणू असे ज्योतिष विद्येच्या बाजूने असलेले संशोधन किंवा परीक्षण सापडले नाही. जे संशोधन म्हणून प्रसिद्ध झाले आहे त्या खरे तर case studies आहेत. म्हणजे एखादा योग कॅन्सरला कारणीभूत होतो असे कोणाला सिद्ध करायचे असेल तर तो तसा योग असलेल्या ४०-५० पत्रिका घेऊन ते दाखवणार कि बघा असे योग आहेत. हे शास्त्रीय परीक्षण होत नाही. त्यासाठी पत्रिकांचे कॅन्सर असलेले आणि कॅन्सर नसलेले असे दोन गट तयार केले पाहिजे, डेटा प्रत्येक संचात ३००+ घेतला पाहिजे, तुम्ही सांगत असंणारे cancer असण्याचे नियम कॅन्सर नसणाऱ्यांच्या पत्रिकेत कसे नाहीयेत हे दाखवले पाहिजे, त्यासाठी स्टॅटिस्टिकसची सिग्निफिकन्स टेस्ट केली पाहिजे आणि अशा कितीतरी गोष्टी आहेत कि ज्या केल्याशिवाय आपण त्याला मान्यता देऊ शकत नाही. या मितीला तरी ज्योतिष सिद्ध होईल असे शास्त्रीय परीक्षण माझ्या बघण्यात नाही. विषय खूप क्लीष्ट आहे म्हणून इथेच थांबतो.

सीमंतिनी मॅम आपल्या प्रतिक्रियेसाठी पण धन्यवाद. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित प्रतीक्रिया आणि खुलासे मध्ये आलेलेच आहे ते कृपया मुख्य लेखातून वाचा.

अजून एक प्रतिक्रिया आहे कि हि चर्वण आधी झाली आहे पण मी असे आवर्जून सांगेन कि लेखात दिलेला विषय या पूर्वी कधीच झालेला नाही कारण अशा प्रकारचे परीक्षण हे ज्योतिष विद्येच्या इतिहासात झालेले नाही. आतापर्यंतची चर्चा हि नेहमी ग्रह आपल्यावर परिणाम करतात का यावर, मग कार्यकारण भाव का सांगता येत नाही वगैरे ठिकाणी फिरून शेवटी परीक्षण व्हायला पाहिजे इथवर येऊन थांबायची. आणि परीक्षण कोणीच न केल्याने ती पुढे जायची नाही. त्यामुळे नेहमीचे चर्वण हे वेगळे होते आणि हे वेगळे आहे.

तुम्ही बरेचजण एकमेकांचे मित्र झालेला दिसताय ते बघून छान वाटले. मलाही तुमच्यात यायला निश्चित आवडेल - जरी तुमची माझी मते वेगळी असतील तरी.>>>>> Happy अरे आओ ना फिरSSSSS. मायबोलीवर तुमचे स्वागत.

http://www.maayboli.com/node/18922

हे बोलताहेत मानसिक विकार व कुंडली , अशा एका प्रयोगाचे वर्णन यातही बहुतेक आहे

खूप जुना धागा आहे

तुम्ही बरेचजण एकमेकांचे मित्र झालेला दिसताय

अहो इकडे एकतर्फी आवडही व्यक्त करता येते. "अमक्याचे चाहते व्हा' हे बटण दाबल्यावर पुन्हा विचारतात - "नक्की ना?"
तर तुमच्या धाग्याचे वाचन करून बरेच लोकांचे मतपरिवर्तन होणार हे नक्की.

सिरीयसली????!!!! ज्योतिषाने मुलगा अल्पायुषी सांगितले तर तिथेच बंबात घालायचं त्याचं पंचांग. कुठे इतका व्याप करत बसायचं. असो, कलाटणी देणार्‍या घटना घडतात. चिरंजीवांना खूप शुभेच्छा.

पॅनिक सिच्यूएशनपेक्षा कंडिशनिंग मुळे लोकं ज्योतिषाच्या नादी लागतात. घाबरण्याची परिस्थिती असली तरी जिथे घरात कर्मनिष्ठा असते तिथे फार फार कमी लोकं ज्योतिषाच्या मागे लागतात. हा संस्काराचा भाग आहे. संशोधन किंवा बुद्धीप्रामाण्याने थोडी जागृती होईल पण संस्कार हे नकळत होत असतात. भारतातील लिडींग सायन्स ऑर्गनायझेशनसुद्धा मुहूर्त बघून कामे करतात. (Check out what happened at ISRO itself on Ghatsthapana). आता It just so happened that so & so was available that day अशा पळवाटा ऐकवतील पण पॅटर्न बघितला तर ज्योतिष भारतात मुरलेलं आहे. ते बाजूला होणे कठीण आहे. त्यामुळे संशोधन वेगळं असलं तरी विषय चर्वणच आहे.

पॅनिक सिच्यूएशनपेक्षा कंडिशनिंग मुळे लोकं ज्योतिषाच्या नादी लागतात. घाबरण्याची परिस्थिती असली तरी जिथे घरात कर्मनिष्ठा असते तिथे फार फार कमी लोकं ज्योतिषाच्या मागे लागतात. हा संस्काराचा भाग आहे. संशोधन किंवा बुद्धीप्रामाण्याने थोडी जागृती होईल पण संस्कार हे नकळत होत असतात.>>>>>>माझ्या मते ज्योतिषावर विश्वास अनेक कारणाने ठेवला जातो त्यात तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे संस्कार हा एक भाग आहे पण बाकी अनेक गोष्टी पण आहेत आणि एकंदरीतच चित्र खूप गुंतागुंतीचे आहे. . आजिबात विश्वास नसणारे 5 -10 टक्केच असतील ते काहीही झाले तरी ज्योतिषाकडे जाणार नाहीत पण बाकी 30-40 टक्के हे फार ठाम मत नसलेले असतात आणि ही लोक संकटात सापडले की Guideline घेण्याच्या नावाने ज्योतिषा कडे जाताना दिसतात. माझा focus हा या 30-40 टक्क्यांवर आहे. त्यातील काही संशोधन समजून मत बदलू शकत असा कयास आहे आणि थोडाफार अनुभव. सर्वात महत्वाचे म्हणजे माझा जास्तीत जास्त फोकस हा तरुण मुलांसाठी म्हणजेव15-25 वयाच्या लोकांसाठी आहे. ते नवीन विचारांना, क्रांतिकारक विचारना open असतात. त्यांचे मत बनत असते अशात त्यांना हे संशोधन त्यांचे मत पक्के करायला निश्चित उपयोगी पडेल. हा ही एक प्रकारचं संस्कारच आहे. आणि आलेले अनुभव फारच छान आहेत. हे संशोधन 30 प्लस वयाच्या लोकांना पटवून द्यायला माझा success ratio जेमतेम 5 टक्के असेल तर तेच 15-25 वयाच्या लोकांसाठी 60 -75 टक्के आहे . ही एक खूपच दिलासा देणारी बाब आहे. त्यांच्या पर्यंत हे संशोधन पोचवण्यासाठी सोशल मीडिया शिवाय अजून काही effective पर्याय असतील तर जरूर सुचवा.

पॅनिक सिच्यूएशनपेक्षा कंडिशनिंग मुळे लोकं ज्योतिषाच्या नादी लागतात. घाबरण्याची परिस्थिती असली तरी जिथे घरात कर्मनिष्ठा असते तिथे फार फार कमी लोकं ज्योतिषाच्या मागे लागतात. हा संस्काराचा भाग आहे. संशोधन किंवा बुद्धीप्रामाण्याने थोडी जागृती होईल पण संस्कार हे नकळत होत असतात.>>>>>>माझ्या मते ज्योतिषावर विश्वास अनेक कारणाने ठेवला जातो त्यात तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे संस्कार हा एक भाग आहे पण बाकी अनेक गोष्टी पण आहेत आणि एकंदरीतच चित्र खूप गुंतागुंतीचे आहे. . आजिबात विश्वास नसणारे 5 -10 टक्केच असतील ते काहीही झाले तरी ज्योतिषाकडे जाणार नाहीत पण बाकी 30-40 टक्के हे फार ठाम मत नसलेले असतात आणि ही लोक संकटात सापडले की Guideline घेण्याच्या नावाने ज्योतिषा कडे जाताना दिसतात. माझा focus हा या 30-40 टक्क्यांवर आहे. त्यातील काही संशोधन समजून मत बदलू शकत असा कयास आहे आणि थोडाफार अनुभव. सर्वात महत्वाचे म्हणजे माझा जास्तीत जास्त फोकस हा तरुण मुलांसाठी म्हणजेव15-25 वयाच्या लोकांसाठी आहे. ते नवीन विचारांना, क्रांतिकारक विचारना open असतात. त्यांचे मत बनत असते अशात त्यांना हे संशोधन त्यांचे मत पक्के करायला निश्चित उपयोगी पडेल. हा ही एक प्रकारचं संस्कारच आहे. आणि आलेले अनुभव फारच छान आहेत. हे संशोधन 30 प्लस वयाच्या लोकांना पटवून द्यायला माझा success ratio जेमतेम 5 टक्के असेल तर तेच 15-25 वयाच्या लोकांसाठी 60 -75 टक्के आहे . ही एक खूपच दिलासा देणारी बाब आहे. त्यांच्या पर्यंत हे संशोधन पोचवण्यासाठी सोशल मीडिया शिवाय अजून काही effective पर्याय असतील तर जरूर सुचवा.

पॅनिक सिच्यूएशनपेक्षा कंडिशनिंग मुळे लोकं ज्योतिषाच्या नादी लागतात. घाबरण्याची परिस्थिती असली तरी जिथे घरात कर्मनिष्ठा असते तिथे फार फार कमी लोकं ज्योतिषाच्या मागे लागतात. हा संस्काराचा भाग आहे. संशोधन किंवा बुद्धीप्रामाण्याने थोडी जागृती होईल पण संस्कार हे नकळत होत असतात.>>>>>>माझ्या मते ज्योतिषावर विश्वास अनेक कारणाने ठेवला जातो त्यात तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे संस्कार हा एक भाग आहे पण बाकी अनेक गोष्टी पण आहेत आणि एकंदरीतच चित्र खूप गुंतागुंतीचे आहे. . आजिबात विश्वास नसणारे 5 -10 टक्केच असतील ते काहीही झाले तरी ज्योतिषाकडे जाणार नाहीत पण बाकी 30-40 टक्के हे फार ठाम मत नसलेले असतात आणि ही लोक संकटात सापडले की Guideline घेण्याच्या नावाने ज्योतिषा कडे जाताना दिसतात. माझा focus हा या 30-40 टक्क्यांवर आहे. त्यातील काही संशोधन समजून मत बदलू शकत असा कयास आहे आणि थोडाफार अनुभव. सर्वात महत्वाचे म्हणजे माझा जास्तीत जास्त फोकस हा तरुण मुलांसाठी म्हणजेव15-25 वयाच्या लोकांसाठी आहे. ते नवीन विचारांना, क्रांतिकारक विचारना open असतात. त्यांचे मत बनत असते अशात त्यांना हे संशोधन त्यांचे मत पक्के करायला निश्चित उपयोगी पडेल. हा ही एक प्रकारचं संस्कारच आहे. आणि आलेले अनुभव फारच छान आहेत. हे संशोधन 30 प्लस वयाच्या लोकांना पटवून द्यायला माझा success ratio जेमतेम 5 टक्के असेल तर तेच 15-25 वयाच्या लोकांसाठी 60 -75 टक्के आहे . ही एक खूपच दिलासा देणारी बाब आहे. त्यांच्या पर्यंत हे संशोधन पोचवण्यासाठी सोशल मीडिया शिवाय अजून काही effective पर्याय असतील तर जरूर सुचवा.

AstrologyYesOrNo - प्रतिसाद लिहील्यावर केवळ एक वेळा Save करा.
कधी Save व्हायला वेळ लागतो आणि तो पर्यंत आपण ३ वेळा Save बटन दाबलेले असते, मग ३ वेळा तोच प्रतिसाद दिसतो. Happy

Pages