आद्याक्षरांवरुन गाणे ओळखा -३

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 4 April, 2017 - 02:27

या पूर्वीचा धागा - आद्यक्षरांवरुन गाणे ओळखा -२ : http://www.maayboli.com/node/61354

हा एक खेळ आहे, मराठी अथवा हिंदी गाणे ओळखण्याचा.

नियमः
१. ज्या ओळींवरुन गाणे ओळखले जाते त्या पहिल्या दोन (किंवा जास्त) ओळी आद्याक्षरांच्या रुपात द्यायच्या.
पण आद्याक्षरे देताना, मूळ अक्षरे (काना / मात्रा / वेलांटी, उकार वगैरे काढुन) द्यावीत. अन्यथा बरीच गाणी ही काना मात्रां संकट दिली की लगेच ओळखु येतात.
उदा. 'लेक लाडकी मी या घरची, होणार सून मी त्या घरची ' हे ओळखण्यासाठी द्यायचे असेल तर
ल ल म य घ
ह स म त घ

अशी आद्याक्षरे द्यावीत. (ले ला मी या घ, हो सू मी त्या घ असे दिले तर लगेच ओळखु येईल.).

आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ अशी शब्दाची सुरवात असेल तर आद्याक्षर 'अ' असे दिले जाईल याचे सोडवणार्‍यांनी ध्यान ठेवावे.

२. पण पहिल्या दोन ओळी म्हणजे ज्या ओळींवरुन ते गाणे ओळखले जाते त्या ओळी. जसे की "हमदम मेरे खेल ना जानो", या गाण्याची सुरवात "दूर बहोत मत दूर जाईये" अशी असली तरी गाणे "हमदम मेरे खेल ना जानो" या ओळींपासूनच ओळखले जाते. म्हणुन इथुन सुरु होणार्‍या दोन ओळी द्याव्यात.

३. जोडाक्षराने शब्दाची सुरवात होत असेल तर ते टाइप करताना आधी कुठले अक्षर टाइप करतो ते आद्याक्षर म्हणुन द्यावे. उदा. त्या साठी त, क्रि साठी क, ज्व साठी ज इत्यादि.

४. आद्याक्षरे देताना, ओळखावयाचे गाणे मराठी आहे की हिंदी हे त्याच पोस्ट मध्ये द्यावे. तसेच गाणे किती जुने किती नवे हे कळण्यास ते कुठल्या दशकातील आहे हे सुद्धा त्याच पोस्ट मध्ये द्यावे.

५. सुटत नसेल, अथवा विनंती केल्यास पुढिल खुणा आपापल्या खुबीने द्याव्यात. जसे की" प्रेमावरील प्रसिद्ध द्वंद्वगीत आहे" किंवा कसे, किंवा गायक / गायिका कोण / संगीतकार कोण, किंवा काना मात्रांसकट आद्याक्षरे द्यावीत, किंवा आणखी काही.

६. ज्या व्यक्तीने गाणे ओळखले त्या व्यक्तीने पुढील कोडे द्यावेच. काही कारणांमुळे हे शक्य नसेल तर तसे सांगुन पास करावे म्हणजे इतर कोणीही पुढील कोडे देईल. पण शक्यतोवर ज्या व्यक्तीने ओळखले तिनेच द्यावे अशी अपेक्षा आहे.

७. कृपया कोडे देताना, मागिल कोड्याच्या क्रंमाक पाहुन, पुढिल क्रमांक द्यावा.

८: हिंदीत विभक्ती ही मूळ शब्दाला न जोडता वेगळी लिहिली जाते. जसे की तुमको नव्हे, तुम को, उनसे नव्हे, उन से, इत्यादि. तेव्हा हिंदी गाण्याची आद्याक्षरे देताना विभक्ती सुद्धा एक वेगळे आद्याक्षर म्हणुन द्यावे.

कृपया सर्वश्रृत गाण्यांचीच कोडी द्यावी.

चला तर मग ..........

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कोडे क्र.: ७२६ ... एकदम सोप्प आहे... Happy
ग श्र ग अ व त म,
म म श्र ग अ व त म...

खास ह्या धाग्याच्या शुभारंभासाठी... Happy
लिहा...

७२६.

गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुज मोरया
मंगलमुर्ती श्री गणराया आधी वंदू तुज मोरया

७२७.

मराठी

म च ग ध त द
स प अ अ अ ग

हे पण सोपे एकदम! Happy

२. गायकाच्या नांवात स्वर्गिय गायक!
३. संगीतकाराने काही गाजलेल्या मराठी हिंदी सिनेमांसाठी देखिल संगीत दिलयं

पन्दितजी...प्रस्न विचारु नका...
लिहा बर पटकन...
स्वर्गिय गायक...माहितीच नाही हो ...
नात्यगीत गाणारे गायक ... कोड्याच उत्तर आल्यावर कळेल...
लिहा बर लवकर..

पंडीत बरोबर!
एवढ्या सोप्प्या गाण्याला जरा जास्तच वेळ आणि क्ल्यु लागले! Wink

कावेरीताई, हे गाणे ठाउक नाही?

७२८ मराठि
म ध ल य न
स ग स य न
ज स ज य न
स ग स य न

पन्दितजी तुम्ही उत्तर लिहिताना,
क्लुजचे पण उत्तर लिहो ना...म्हणजे कळत हो...

क्रुश्नाजी छान आहे हो गाणं...भारिच ...
ऐकतेच आता...

७२८....

मनाच्या धुंदीत लहरीत ये ना
सखे गं साजणी ये ना
जराशी सोडून जनरीत ये ना
सखे गं साजणी ये ना

पन्दितजी तुम्ही उत्तर लिहिताना,
क्लुजचे पण उत्तर लिहो ना...म्हणजे कळत हो...>>> साल माहित नाहि
अल्ब्म आहे कि मुव्हि ते हि माहित नाहि.....चांगल वाटल म्हनुन दिल

मी दिलेल्या गाण्याचे गायकः कुमार गंधर्व
नाटकः देव दीना घरी धावला
संगीतकारः वसंत देसाई

कावेरी, तुम्ही द्या आता कोडे पाहू!

थान्कू क्रुश्नाजी...
पन्दितजी मी ते बोलत होते... कळलं...
उत्तर लिहिताना..सगळ-सगळ लिहित जा बरं...म्हनजे मला कळत हो... Happy

देते हं क्रुशनाजी आणि पन्दितजी...खूपच सोप्प वाल आणि फेमस...

त म स अ अ र ह,
ज भ ल ज र ह स ह...
त म द क त थ अ द म,
ज ब अ प त ह फ क ख,
अ म ज स...
त द अ म म स अ त
त य द न च अ स म...अ म ज स.....

१९६०-१९६९

खूपच छान आहे हो...लिहा पटकन..

७२९

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है
हो जहाँ भी ले जाये राहे
हम संग है

हो बरोबर!
पुर्न लिहायला काय होत हो तुम्हाला???
किती भारी आहे ते..

Pages