चपखल!

Submitted by संयोजक on 25 February, 2013 - 06:18

इंग्रजी, मराठी, हिंदी अशा स्वतंत्र भाषांमधून आता आपण मिंग्रजी, हिंग्लिश वगैरे भाषांपर्यंत येऊन पोचलोय. भाषेची सर्रास मिसळ करताना मात्र एक जाणवतं, की एका भाषेतला तोच अचूक भाव दुसर्‍या भाषेत मात्र मांडता येत नाही. का, येईल? करायचा का प्रयत्न?

सादर करतोय एक गंमत खेळ 'चपखल'.

chapakhal_0.jpg

ह्यात दिल्या गेलेल्या इंग्रजी अथवा हिंदी वाक्यांचे दोन अनुवाद करायचे आहेत. एक शब्दश: आणि एक भावानुवाद. शब्दशः अर्थातच शब्दश: अनुवाद करायचा आहे. भावानुवादात, वाक्याच्या आशयानुसार शब्द बदलले तरी चालतील.

उदाहरणार्थः What's up? / Wassup?

शब्दशः काय आहे वर?

भावानुवाद: काय मग, कसं काय चाललंय?

या ऐवजी, एखादा अस्सल कोल्हापुरी असेल, तर म्हणेल, 'काय काय आनि?'

आलं लक्षात? मग करूया सुरू..

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हा यःकश्चित (माणूस) आपल्या दिमतीस उपस्थित आहे
तुमी फकस्त सांगा साय्ब, तुमच्यासाटनीच हाय मी हितं
तुमच्यासाठी काहिही

यह नाचीज आपके पेश-ए-खिदमत है हुजूर!

मी य:कश्चित सेवक आपल्या खिदमतीकरता हजर आहे, मालक.
आपण फक्त हुकुम करा सरकार!

हा यःकश्चित (माणूस) आपल्या दिमतीस उपस्थित आहे
तुमी फकस्त सांगा साय्ब, तुमच्यासाटनीच हाय मी हितं >>

सोनू. अभिनंदन! चहा घ्या जरा Happy

2013 prize 15.jpg

शब्दार्थ : बाहेर टांगूयात
भावार्थ (नागपूरी मराठीत) : चल बे, बाहेर जाऊन जरा माहौल करुया!!

अरेच्चा. म भा दि आहे त्यामुळे माझे भाषण बदलते.
मराठी भाषा दिन संयोजक मंडळ आणि माझे कुटुंबिय यांचे मी आभार मानते Happy

शब्दशः - आहे की नाही हा एक महान अनपेक्षीत सोहोळा?
भावानुवाद - काय भारी अनपेक्षीत सोहोळा आहे हा!

१. आहे ही नाही का थोर आश्चर्य मेजवानी?
२. ही मला (तिला/त्याला) न सांगता आखलेली मेजवानी छानच झाली नाही?

Pages