निसर्गाच्या गप्पा (भाग ९)

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 8 June, 2012 - 14:36

निसर्गाच्या गप्पांच्या ९ व्या भागात सर्व निसर्गप्रेमींच स्वागत.

सध्या पावसाचे आगमन दाराशी येऊन ठेपल आहे. सृष्टी आता पाना-फुलांनी, गवतानी हिरवीगार, थंडगार होणार. डोंगर माथ्यावरून पावसाच्या धबधब्यांची तोरणे वाहणार. पशूपक्षी, जनावरांनाही आनंदी आनंद होणार. या आशयाचे छायाचित्र नि.ग. च्या ९ व्या भागासाठी मायबोलीकर निसर्ग प्रेमी जिप्सि याने दिले आहे.

महाभारतात भृगु आणि भारद्वाज ऋषी यांच्यातील वृक्षांविषयी झालेला संवाद. भॄगु ॠषी म्हणतात,
'पंचमहाभूतांनी व त्यांच्या गुणांनी सगळी सृष्टी व्यापलेली आहे.'
त्यावर भारद्वाज शंका घेऊन विचारतात,
"वृक्षाच्या ठिकाणी हे पंचमहाभूतं व त्यांचे गुण हे दिसून येत नाहीत. वृक्षांना दिसत नाही, ऐकू येत नाही. ते वास घेऊ शकत नाहीत. म्हणून वृक्ष-वनस्पती पंचभौतिक आहेत, असं कसं म्हणता येईल ?"
भारद्वाजांच्या या प्रश्नावर भृगूंनी उत्तर दिलं,
उष्णतेमुळं व फार थंडीमुळे ही वनस्पतींची पानं, फळं, फुलं, त्वचा ही ग्लान-म्लान होऊन जातात. म्ह्णून त्यांना स्पर्शज्ञान असलंच पाहिजे.
वादळी वार्‍यांचा गोंगाट इ विजेचा कडकडाट यांच्यामुळं झाडांची फळं इ फुलं भंगून जातात. त्यामुळं झाडांना कान असून, त्यांनी ती ऐकत असली पाहिजेत.
वेली वृक्षांना वेष्टीतात व सर्वत्र संचार करताना दिसतात. त्यांना दृष्टी असल्याशिवाय मार्ग कसा दिसेल ? म्हणून वृक्षांना दृष्टी असली पाहिजे.
सुगंधी वासाच्या द्रव्यांनी इ धुरांनी झाडं निरोगी होऊन त्यांना फुलांचा बहर येतो. म्हणून वृक्षांना घ्राणेंद्रिय अवश्य असलं पाहिजे.
आपल्या पायांनी वृक्ष पाणी पितात. त्यांना काही रोग झाल्यास इतर द्रवपदार्थ पिऊन ते व्याधींचा प्रतिकार करू शकतात. यावरून वृक्षांना रसनेंद्रिय असलं पाहिजे.
त्याचप्रमाणे वृक्ष जे पाणी व इतर द्रव ग्रहण करतात, ते पाणी किंवा ते द्रव अग्नी म्हणजे सूर्यप्रकाश व वायू यांच्या सहाय्यानं पचवून टाकतात. वृक्षांनी घेतलेला आहार असा पचल्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी स्नेह म्हणजे तुकतुकीत कांती व वृध्दी किंवा वाढ ही दिसून येतात."
या सर्व गोष्टींवरून भृगू ऋषी असा निष्कर्ष काढतात : वृक्ष सुखदु:खं अनुभवतात. कापले असतानाही वाढतात, म्हणून वृक्षांमध्ये जीव आहे. ते अचेतन नाहीत अस स्पष्ट होतं.

एके ठिकाणि असं म्हटल आहे की, वन्य प्राणी हे सिध्द जीव आहेत. परंतु मानवाला योगक्रियेद्वारे प्रयत्नानं सिद्धी प्राप्त करुन घ्यावी लागते. म्हणून सुमारे नव्वद टक्के योगासनांची नावं ही पशुपक्षांच्या नावावरून घेतली आहेत. सिंहमुद्रा, मयूरासन, हंसासन, क्रौंचासन, भुजंगासन, मकरासन, कूर्मासन, म्त्स्यासन, शलभासन इत्यादी. ही नुसती आसनांचीच नावं नाहीत, तर त्याबरोबर त्या त्या पशुपक्ष्यांच्या आणि इतर जीवांच्या स्वाभाविक गुणधर्मांचाही त्यात विचार केलेला आहे.

(पाखरमाया - मारुती चितमपल्ली)

निसर्गमय झालेले आयडी
१) दिनेशदा, २) साधना, ३) जिप्सी, ४) शांकली, ५) जागू, ६) शोभा १२३, ७) अनिल ७६, ८) माधव,
९)चातक, १) प्रज्ञा १२३, ११) मामी, १२) अश्विनी के १३) पुरंदरे शशांक, १४) यो-रॉक्स, १५) उजू,
१६)मानुषी, १७) मी अमी, १८)सावली, १९) मोनलीप, २०) निराली, २१) शुगोल, २२) कळस,
२३) निकिता, २४) डॉ. कैलास गायकवाड, २५) मेधा, २६) श्रीकांत, २७)साक्षी १, २८) नादखुळा,
२९) चिंगी, ३०) गिरीकंद, ३१) जयू, ३२) सारीका ३३) स्_सा ३४) स्निग्धा ३५) जो_एस ३६) पद्मजा_जो ३७) मनिमाऊ ३८) रुणुझूणू ३९) मृदूला ४०) शुभांगी हेमंत ४१) अवनी, ४२) प्रिती १ ४३) शकुन ४४) आस ४५) मृण्मयी ४६) रावी ४७) इनमीन तीन ४८) रीमा ४९) आशुतोष ५०) वैजयन्ती ५१) सेनापती ५२) ज्ञानेश राऊत ५३) इन्डिगो ५४) गौरी ५५) चिमुरी ५६) शकुन ५७) बी ५८)वेका ५९) वर्षू निल ६०) बंडोपंत ६१) मुक्तेश्वर कुलकर्णी ६२) मधू-मकरंद

मागील धागे.
निसर्गाच्या गप्पा (भाग १) http://www.maayboli.com/node/21676
निसर्गाच्या गप्पा (भाग २) http://www.maayboli.com/node/24242
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ३) http://www.maayboli.com/node/27162
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ४) http://www.maayboli.com/node/29995
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ५) http://www.maayboli.com/node/30981
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ६) http://www.maayboli.com/node/32748
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ७) http://www.maayboli.com/node/34014
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ८) http://www.maayboli.com/node/34852

निसर्गाशी निगडीत पुस्तके.
१] आपले वृक्ष - श्री. श्री. द. महाजन २] निसर्गपूर्ण - उर्जा प्रकाशन ३] पुण्याचे पक्षीवैभव - श्री. प्रभाकर कुकडोलकर ४] आसमंत - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर ५] फ्लॉवर्स ऑफ सह्याद्री - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर
६] फर्दर फ्लॉवर्स ऑफ सह्याद्री - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर ७] ट्रीज ऑफ पुणे - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर
८] हिरवाई - डॉ. श. डहाणूकर ९] फुलवा - डॉ. श. डहाणूकर १०] कासचे पुष्पपठार - डॉ. संदीप श्रोत्री ११] गोईण - डॉ. राणी बंग १२] कदंब - दुर्गा भागवत १३] रानवाटा - मारूती चितमपल्ली १४] केशराचा पाऊस - मारुती चितमपल्ली १५] वृक्षगान - डॉ. श. डहाणूकर १६] पाखरमाया - मारुती चितमपल्ली १७] आपली सृष्टी आपले धन (३ खंड) - डॉ. मिलिंद वाटवे १८] देशी वृक्ष - श्री. श्री. द. महाजन १९] चकवाचांदण - मारुती चितमपल्ली २०] चैत्रपालवी - मारुती चितमपल्ली २१] पक्षी जाय दिगंतरा - मारुती चितमपल्ली २२] जंगलाचं देणं - मारुती चितमपल्ली २३] रातवा - मारुती चितमपल्ली २४] निसर्गवाचन - मारुती चितमपल्ली २५] निळावंती - मारुती चितमपल्ली २६] पक्षीकोष - मारुती चितमपल्ली २७] ऋतुचक्र - दुर्गा भागवत २८] अरण्यक - डॉ.मिलिंद वाटवे २९) ऋतूचक्र - दुर्गा भागवत ३०) अरण्यवाचन - अतुल धामनकर 31) द सिक्रेट कोड- प्रिया हेमेन्वे ३२) फुकुओकांचे पुस्तक http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta//onestraw.pdf

अनुक्रमणीका:
पान १ -

प्रकाशचित्रे/ माहिती : कुमुद्/वॉटरलिलि, पेट्रीया, पावसातील झाडांची प्रकाशचित्रे.

माहिती :
"गीता प्रवचने" अध्याय १५, - आचार्य विनोबा भावे.
लोकसत्तातील लेखाची लिंक -http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227526:...

माहिती हत्तीचे खाणे, ताम्हणाच्या बिया रुजविण्याची माहीती

पान २
प्रकाशचित्र : पावसाची ओढ, पांढरे कांचन
लिंक - ३डी कार्ड कलाकृती - http://www.brooklyn5and10.com/Postcarden-A-Mini-Living-Garden-s/232.htm
माहिती : बिनफुलांचे गुलाबाचे झुडूप, हत्ती, गांधिलमाशी, माशी चावल्यावरचे उपाय

पान ३
प्रकाशचित्र/माहीती : कॅन्डल बुश, पायर
माहिती : प्र.के. घाणेकरांची कविता, हत्तीचे प्लॅस्टीक खाणे, बाभळी आणि गवत, विष्ठे मार्फत बिजरुजवणी, फ्लाय माशीचा डंख

पान ४
प्रकाशचित्र : बिनवासाची रातराणी,घोसाळे, छोटे गोल जाम, कमळ, उल्हास नदी
माहिती : भरत व्यास यांचे हिंदीतले काव्य, घोसाळ्याची जाळी- बॉडी स्क्रबर
लिंक - जांभुळ पिकल्या झाडाखाली - http://www.maayboli.com/node/35264#new
खोपा इनला इनला - http://mr.wikibooks.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A3%E0%A4%...

पान ५
प्रकाशचित्र : कमळ, वॉटरलिलि, साप
माहिती : मिठी, दहिसर, पोयसर नद्या, कमळ व वॉटरलिलि फरक
ज्ञाने., अ. १०, श्लोक ९, ओवी १२७., ओवी २४८, श्लो. ७, अ. १३, ज्ञाने.

पान ६
प्रकाशचित्र : पिवळी अबोली, पिवळा चाफा, रानफळ फालसा
लिंक - कुमुद्/कमळ - http://www.maayboli.com/node/35684#new

पान ७
प्रकशचित्र/माहिती - पिवळी अबोली, वेल्कम टू सेंट्रल अमेरिकन रेनफॉरेस्ट, लाल चाफा, जट्रोफा, इंडियन स्नेकवीड
लिंक - विडंबन - http://www.maayboli.com/node/35718?page=1#new

पान ८
प्रकाशचित्र - ऑर्कीड, पावडर पफ
गप्पा
पान ९
प्रकाशचित्र - ग्रे हाऊंड जातीचा कुत्रा
माहिती - ऑर्कीड

पान १०
प्रकाशचित्र - रातराणी, पंखरुपी सरडा
माहिती - शॅमेलिऑन (रंग बदलणारा सरडा), कर्नाटकच्या जन्गल ट्रेक मधील सरडा

पान ११
प्रकाशचित्र /माहिती - पांढरे तामण, जांभळे, सरडा, शॅमेलिऑन, रामराखी वेल-फळे, अळूचे झाड, वाढदिवस शुभेच्छा
माहिती/चर्चा - घरी मश्रूम बनविणे
लिंक - सरडा - http://www.maayboli.com/node/26325

पान १२
प्रकाशचित्र्/माहीती - चाफा, पांढरा चाफा,बिब्बा, वॉटर हायसिंथ, सुर्यफुल

माहीती : बिब्बा

लिंक - बिब्बा - http://zerobugetfarming.blogspot.in/p/blog-page.html, http://medplants.blogspot.in/2012/03/semecarpus-anacardium-bhallataka.html

पान १३

प्रकाशचित्र : झेंडू, सुर्यफुल रचना, गुलाब
माहिती : अंगणात लावण्याची झाडे, वॉटर हायसिंथ सुर्यफुल रचना, पुस्तक - द सिक्रेट कोड
लिंक - सुर्यफुल गणित

पान १४
प्रकाशचित्र - ससा, व्हॅनिला वेल, ड्राईड फंगस/मश्रुम, एक्झोरा
माहिती - मश्रुम, ससा, आकाश-आभाळ, व्हॅनिला वेल

पान १५
प्रकाशचित्र - कमळ बी, चिंचेचे बोन्साय, जास्वंद, पेरू, आंब्याचा कोंब
माहिती - कमळाचे बी, बोन्साय
लिंक - बोन्साय - http://gardentia.net/gardening_notes09.htm

पान १६
प्रकाशचित्र - मोगरा, हिरवा चाफा, मदनबाण, आंब्याचे कोंब, कांचन, चिपळूण मधील इंद्रधनुष्य, चिमिन
माहिती - ऑरगॅनिक शेती, कांचन

पान १७
प्रकाशचित्र - डान्डेलीच्या जन्गलातले वारूळ, मेहेंदीची फुले, कनकचंपा/रामधनचंपा, चिमिन
महिती - कागडा, गुलाबी गुलबक्षी,
लिंक - http://tasbir.net/, रानफुले - http://www.maayboli.com/node/35001

पान १८
प्रकाशचित्र - महोगनीची फळं, गुलाब, धबधबे,
माहिती - अर्जुन,
लिंक - कासच्या पठाराबद्दल - http://epaper.esakal.com/Sakal/26Jun2012/Normal/PuneCity/page2.htm,

पान १९
प्रकाशचित्र -शेंदरी गुलाब, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, कवठी चाफा, शंकासुर
माहिती - ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, वेडी बाभुळ, सुबाभुळ, गिरिपुष्पाच्या पानांचा खत म्हणून वापर, उजूच्या आजोबांची वारी, कविता

पान २०
प्रकाशचित्र - खजुरी/शिंदी, जंगली हळद, चमेली, निवडूंग (ब्रह्मकमळ), फुलपाखरू कोष, अनंतमुळ, पपईच्या बियांना मोड, फळाचे झाड
माहिती - खजुरी/शिंदी, अनंत, अनंतमुळ
लिंक - वेडी बाहुळ - http://www.maayboli.com/node/21956, http://www.esakal.com/esakal/20120702/4800563177643520492.htm, http://www.sendmyflower.com/flowers-species/brahma-kamal-beautiful-flowers/

पान २१
प्रकाशचित्र - गुलाब, सर्प गंधा, पिवळी फुले, डबल मोगरा, तोंडली
माहिती/गप्पा - पक्षांच नाट्य,
लिंक http://www.maayboli.com/node/36134

पान २२
प्रकाशचित्र - 'पॉक छॉय' भाजी, निळी फुले, देव चाफा
माहिती/गप्पा - सुबाभुळ, मासे, जुनी-नवी पिढी, पाकोळी आणि कावळा
लिंक चिवने - http://www.maayboli.com/node/17090

पान २३
प्रकाशचित्र - निर ब्राम्ही, पावशा, चातक,
माहिती - ब्राम्ही, नाईल नदी, विमान प्रवास वर्णने,
लिंक http://www.youtube.com/watch?v=BegWK3vGg7I

पान २४
प्रकाशचित्र - कांचन, मधुमालती,
माहिती -विमान प्रवास वर्णन, टोमॅटो लागवड,
लिंक ब्राह्मी - http://www.aayisrecipes.com/2009/04/01/brahmi/, http://www.maayboli.com/node/19512

पान २५
प्रकाशचित्र - दयाळ, सज्जन गड, बकुळ, कांडवेल,
माहिती/गप्पा - पाऊस वर्णन, कावळा आणि कोकीळा पिल्लू, पक्षी नर मादी,

पान २६
प्रकाशचित्र - गुलाब, रक्त चंदन, पपई, थायलॅण्ड मधे वापरले जाणारे हर्ब्स, गलांगल मासा, धरणाच्या भिंतीवर चालणारे प्राणी, कलमी कृष्णकमळ
माहिती -फोझन प्लॅनेट - अळीच्या खाण्याविषयी माहीती, टेरेस गार्डन, Caught in the Act- सिंह लढाई, रक्त चंदन, कोथिंबीर लागवड,

पान २७
प्रकाशचित्र - वड, पिंपळ बोन्साय, तांबट, निसर्ग दृष्य, पिवळा गुलाब
माहिती - इंडोनेशियन खाणे, बकर्‍या-गिधाडे, वारी

पान २८
प्रकाशचित्र - शतावरी, कारल्याची वेल, ताडावरील घरटी, लाल फुल
माहिती/गप्पा - पंढरपुर दर्शन, प्राण्यांचे जीवन, मानवी जीवनमान, तण आणि वेल
लिंक

पान २९
प्रकाशचित्र - मांजरी, नर्तकचे घरटे
माहिती - मांजर प्रेम, डॉस मधील फाईल्स, नर्तकचे घरटे
लिंक http://bookboon.com/

पान ३०
प्रकाशचित्र - अनंत, गुलाबी जास्वंद,
माहिती - शैवाल अन्न, अनंत आणि तगर कुळ, फुकुओकांचे पुस्तक, तगर व अनंताची नावे
लिंक http://www.foodfromnorthernlaos.com/2012/05/09/river_weed/ फुकुओकांचे पुस्तक http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta//onestraw.pdf, पांढरी फुले http://www.maayboli.com/node/36402#new, चर्चा - http://groups.yahoo.com/group/fukuoka_farming/

पान ३१
प्रकाशचित्र - गुलाब, कदंब, कोकीळ, कोकिळा, धनेश
माहिती/गप्पा - मुंबई परीसरात दिसणारे पक्षी, कोकीळ-कोकीळा, मोराच्या हालचाली

पान ३२
प्रकाशचित्र - वेगवेगळ्या पोझ मधील मोर,
माहिती - मोर, मोरांची चिंचोली

पान ३३
प्रकाशचित्र - हायड्रेंजीया
माहिती/गप्पा - गोगलगायींचा बंदोबस्त, ओरेक्स प्राण्याचं पाडस-सिंहीण, मोर, मुंग्याची संरक्षण प्रणाली
लिंक nisargayanmagazine@gmail.com, चिलट घालवणारे झाड - http://en.wikipedia.org/wiki/Forking_Larkspur]\

पान ३४
प्रकाशचित्र - भोपळा किंवा टरबुज वेल, सुवर्णपत्री फुले, ढग, गुलाबी कण्हेर, पुष्प गुच्छ.
माहिती - गाय
लिंक

विषय: 
शब्दखुणा: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान

सुप्रभात Happy

नवव्या भागाबद्दल हार्दिक शुभेच्छा!!!!>>>> +१ Happy

महाभारतात भृगु आणि भारद्वाज ऋषी यांच्यातील वृक्षांविषयी झालेला संवाद. >>>>>> हा संवाद दिला हे खुप बेस्ट झालं.. मस्त.. आवडला Happy

छायाचित्र नि.ग. च्या ९ व्या भागासाठी मायबोलीकर निसर्ग प्रेमी जिप्सि याने दिले आहे. >>>>> छायाचित्र नेहमीप्रमाणेच छान आहे.. Happy धन्यवाद जिप्सी..

जागु, कमळ खुप सुंदर आहे.. कमळच आहे ना ते???

चिमुरी हा कमळातील कुमुद/वॉटरलिलि हा प्रकार. सगुणा बागेतील आहे. नेमकी ह्याचेच मुळ त्यांनी मला दिले नाही. पुन्हा कधी गेले की घेऊन येईन.

मामी सगुणा बाग मला आत्ताही आवडली. त्यांनी आम्हाला खर्‍य उल्हास नदीवर नेले होते. खुप स्वच्छ पाणी आहे तिथे.

मंदार स्वागत आहे तुझे.

सृष्टीचा नाशिवंतपणा रोज नवी फुले फुलवून राहिला आहे. गांवाजवळ स्मशान आहे म्हणून गांवाला रमणीयता आहे. जुनी माणसे जात आहेत, नवीन बाळे जन्मत आहेत, सृष्टि नवीन वाढत आहे. बाहेरचे ते स्मशान जर नाहीसे कराल तर ते घरात येऊन बसेल. तुम्ही कंटाळाल तीच ती माणसे अखंड पाहून. उन्हाळ्यात उन्हाळा असतो. पृथ्वी तापते. परंतु यामुळे त्रस्त होऊ नका. हे रुप बदलेल. पावसाचे सुख अनुभवण्यासाठी तापले पाहिजे. जमीन खूप तापून निघालेली नसेल तर पाऊस पडताच केवळ चिखल होईल. तृणधान्ये नटणार नाहीत. मी एकदा उन्हाळ्यात हिंडत होतो. डोके तापत होते. आनंद वाटत होता. मला एक मित्र म्हणाला, "डोके तापेल, त्रास होईल". मी म्हटले, "ही खालची माती तापत आहे. हा मातीचा गोळाही तापू दे जरा." डोके तापलेले असावे व मग ती पावसाची धार यावी. कसा आनंद असतो ! परंतु जो उन्हात तापत नाही, तो पाऊस आला तरीही पुस्तकात डोके खुपसून बसेल. घरातील खोलीत, त्या थडग्यातच बसून राहील. बाहेरच्या या विशाल अभिषेकपात्राखाली उभा राहून नाचणार नाही. परंतु तो आमचा महर्षि मनु, तो मोठा रसिक व सृष्टिप्रेमी. तो स्मृतीत लिहितो, "पाऊस पडू लागला म्हणजे सुट्टी द्यावी." पाऊस पडत असताना आश्रमात का घोकीत बसावयाचे? पावसात नाचावे, गावे, सृष्टीशी एकरुप व्हावे. पावसात पृथ्वी व आकाश एकमेकांस भेटत असतात. ते थोर दृश्य केवढे आनंददायी असते ! ही सृष्टी स्वतः शिक्षण देऊन राहिली आहे.
- "गीता प्रवचने" अध्याय १५, - आचार्य विनोबा भावे.
.........सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः...........

जागू, कमळाचा रंग सुंदरच आहे. (नेमके हेच दिले नाही म्हणजे काय ? हा अन्याय आहे.)

पेट्रीया आता सगळीकडे दिसतो. काही वेलांवर मोजके तुरे येतात तर काहींवर पानांपेक्षा जास्त तुरे येतात.

सुंदर फुले नी माहिती गं जागु...

खरेच पावसाने बाहेर अगदी कमाल केलीय. नव्या मुंबईवर नेहमी असणारा धुळीचा करडा पडदा आता जरासा विरळ झालाय्,अगदी लांबवरचेही आता दिसु लागलेय (साधारण अर्ध्या-पाउण किमीपुढचे सगळे हल्ली दिसेनासे होते करड्या पडद्यामुळे), झाडे विशेषतः कडुलिंब, रेनट्री, शिरीष वगैरे तर मस्त झुळझुळीत हिरव्या शिफॉनच्या साड्या नेसल्यासारखी दिसताहेत.. आणि यावर सकाळचे कोवळे उन पडले की ते उन चक्क हिरवट पिवळे दिसते.. मस्त कुरकुरीत हवा आहे... काश ये सब बारो महिने होता.. (वो रास्ते की गंदगी छोडके बाकी सब Happy )

बघ साधना, जादू चल गया ना !

या कमळाच्या पानाची आणखी एक आठवण म्हणजे, कमळाच्या पानावर पडणार्‍या पावसाच्या थेंबांच्या आवाजावरून, स्वाती ऋषींना, मृदुंगाची कल्पना सूचली असे मानतात !

होना दिनेशदा हे कळल्यावर मला इतकी रुखरुख लागली अस वाटल आपण समोर थांबून काढून घ्यायला पाहिजे होते.
अरे वा कमळाच्या पानावरचा आवाज आता ऐकयला पाहीजे.

साधना मस्त वर्णन.

शशांक छान उतारा.

रावी :स्मितः

जागु..९ वा भाग!!!! आहाहा!!!!!!!!!!!
कसली सुंदर फुलं आहेत... फ्रेश वाटलं अगदी!!
लोकसत्तेतला लेख खासच !! लिंक दिल्याबद्दल दिनेश दा चे आभार Happy

नि.ग.च्या नवव्या भागाबद्दल सर्व गप्पेकर्‍यांचे अभिनंदन Happy
जिप्स्या कोलाज मस्त ,
जागुताई -भृगु आणि भारद्वाज ऋषी यांच्यातील वृक्षांविषयी झालेला संवाद, कुमुदाचा आणि पेट्रीयाचा प्रचि खासच,
शशांकजी - सुंदर उतारा धन्यवाद Happy

पावसाचे मोती

जागू, नवव्या भागाबद्दल अभिनंदन!! Happy शिवाय तो संवाद अगदी समर्पक दिलाएस हं!!
नेमकं हेच कमळ दिलं नाही ही खरोखरच अन्यायकारक गोष्ट आहे. कस्ला सुंदर रंग आहे त्या कमळाचा.

जिप्सी, नेहेमीप्रमाणेच फोटो सुरेख आहेत.

ईन मीन, तुझेही दोन्ही फोटो या ऋतूला अगदी दाद देणारे आहेत!!

दिनेशदा, तो लेख मी वाचला. फारच छान माहिती दिलीये. लिंक बद्दल धन्यवाद.

जागू, सुरुवात छानच झाली. मस्त उतारा, जिप्सीची फ़ोटोग्राफ़ी, आणि शशांकजींनी दिलेला उराता. मस्तच. केशरयुक्त दुग्ध शर्करा योग. Happy
ईनमीन तीन. कित्ती सुंदर फ़ोटो. धन्यवाद!. Happy

ताम्हणाचा बहर आता ओसरत आहे फुलांच्या जागी लिंबा एवढी फळ दिसुलागताहेत.
त्यातल्या बिया रुजवल्यातर झाड येइल का ? दा,शांकलीजी ,जागुताई, शशांकजी क्रुपया माहीती द्या Happy
शोभा छान आहे प्रचि Happy कुठला पाऊस (प्रचि) म्हणायचा.

हत्तीच्या रोजच्या खाण्यापिण्याच्या गरजा, त्याला भ्रमंतीसाठी लागणारा विस्तीर्ण प्रदेश हे सगळे लक्षात घेता,
तो अजून टिकून राहिलाय हेच नवल आहे. एकेकाळी हस्तिदंतासाठी त्याची खुप मोठ्या प्रमाणावर शिकार होत असे. कुठल्याही म्यूझियममधे हस्तिदंताच्या अनेक वस्तू दिसतात. एवढ्या वस्तू सार्वजनिक म्यूझियम्स मधे आहेत, म्हणजे खाजगी संग्रहात, कितीतरी पटीने असतील. पण तरीही तो टिकलाय याची कारणे काय असावीत.
त्याने माणसाशी केलेली मैत्री तर नसेल ? अवजड यंत्रानादेखील झेपणार नाहीत अशी कामे तो सहज करतो, शिवाय त्याला लागणारे अन्न, (म्हणजे त्याचे इंधन) अगदी नैसर्गिक . एवढे अवजड शरीर घेऊन तो पाण्यात सहज पोहतो आणि वाळवंटातदेखील चालू शकतो. त्याच्या सोंडेसारखा बहूपयोगी अवयव नसेल.
बाभळीची काटेरी फांदी तो सहज खाऊ शकतो आणि जमिनीवरची बाभळीची एखादी शेंग( त्याची अत्यंत आवडीची) सहज उचलून घेऊ शकतो. नूसत्या धडकेने मोठा वृक्ष आडवा करु शकतो. इथे केनयात तर हत्तीनी, क्षारांच्या शोधात निर्माण केलेल्या गुहा आहेत.

अगदी भुकेने व्याकूळ झालेले सिंह, तेसुद्धा कळपाने केला तरच, त्याच्यावर हल्ला करु शकतात.
एरवी त्याला नैसर्गिक शत्रु नाहीतच.... माणूस मात्र अपवाद !

नितीन, त्या बिया वर्षभर झाडावरच असतात. ती बोंडे उकलायला लागली कि त्यातल्या बिया काढायच्या.
मागच्या वर्षीची बोंडे अजून झाडावर असतील. झाडाखाली रोपे देखील दिसतील.

दा मस्त माहीती. मी वाचल्या प्रमाणे मानवा नंतर बुध्द्दिमान प्राणि म्हणजे हत्ती.
कळपाचे नियम पाळणारा,पिल्लांवर प्रेम करणारा दक्षिण भारतात जे काही प्राचिन देउळ,राजवाडे, किल्ले आहेत त्याच्या निर्मितीत हत्तींचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला होता. Happy

ती बोंडे उकलायला लागली कि त्यातल्या बिया काढायच्या.
मागच्या वर्षीची बोंडे अजून झाडावर असतील. झाडाखाली रोपे देखील दिसतील >> दा तीच तर खरी गोम आहे रस्त्याच्या कडेला पेवरब्लॉस असल्याने रोपे तयारच होत नाहीत Sad

रस्त्याच्या कडेला पेवरब्लॉस असल्याने रोपे तयारच होत नाहीत

Happy झाडे टिकलीत ते नशीब समजायचे. हल्ली अगदी झाडांच्या बुंध्यालगत डांबर्/कोंक्रिट ओतल्याने झाडे कमकुवत होतात आणि सहज मोडुन पडतात.

मग खाली पडलेल्या बिया शोधाव्या लागतील. हा वृक्ष आपल्याकडे वन्य आहे म्हणजे प्रसार बियांमार्फतच होत असणार. ती बोंडे जशी उकलतात, तशा बोंडात सहसा पक्षी चोच घालणार नाहीत, त्यामूळे बियांचा प्रसार हा वार्‍यामार्फत आणि वाहत्या पाण्यामार्फतच होत असणार.

या दिवसात एखादी फांदी रोवून बघ, जगेल कदाचित !

हल्ली अगदी झाडांच्या बुंध्यालगत डांबर्/कोंक्रिट ओतल्याने झाडे कमकुवत होतात आणि सहज मोडुन पडतात. >>> रस्ता तयार करणार्‍यांना निसर्गाचे ज्ञान नाही आणि आपलेपणाही नाही
त्यांना त्यांच्या कागदी हिरवळीशी मतलब दुसरे काय ? Angry

या दिवसात एखादी फांदी रोवून बघ, जगेल कदाचित ! >> नक्कीच दा Happy

हो नितीन बहुतेक फांदी जगते त्याची. माझ्या माहेरी छोट्या पानांचे असते ते तामण आहे त्याची आम्ही फांदीच लावल्यासारखे वाटते. ते पावसाचे फोटो सुंदर आहेत.

माणूस माणसाचाच शत्रू झालाय तर जनावर काय त्याच्यापुढे ? हत्तीची माहीती छानच.

साधना कमळ सध्या दोन टबांमध्ये ठेवले आहेत. उद्या मोठे टब घेउन त्यात लावेन.

नवव्या भागाबद्दल सर्व नि.ग. प्रेमींचे अभिनंदन !
सर्व फोटो खूप छान !
दिनेशदा, लिंक वाचली, आवडली !

Pages