हॅरी पॉटर

Submitted by चिमुरी on 2 August, 2011 - 23:04

हॅरी पॉटरवर बोलण्यासाठी हा धागा....

'स्पॉयलर अलर्ट' : ज्यांनी पुस्तके वाचली नाहियेत किंवा सगळे मूव्ही बघितले नाहियेत पण वाचायची किंवा बघायची इच्छा आहे आणि ज्यांना कोणतेही सस्पेन्स आधी कळायला नको आहेत त्यांच्यासाठी हा अलर्ट... वाचताना जरा जपुन वाचा.. कोणत्याही पोस्टला आता सस्पेन्स कळेल अशी अंधुकशीही शंका आली तर पुढे वाचु नका... ज्यांचे सगळी पुस्तके वाचुन झाली आहेत आणि मूव्हीज बघुन झाले आहेत अश्यांनी सगळ्या पोस्ट्स वाचायला हरकत नाही....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हो, तिथेच आहे. तो हॅरीला सांगतो, की तिन्ही हॅलोज त्याच्याकडेही आल्या होत्या. (वँड, स्टोन त्या खड्यामधून, आणि क्लोक हॅरीच्या वडलांकडून उसनं घेऊन) पण तो मास्टर ऑफ डेथ होण्यासाठी योग्य नसल्याने त्याला त्या तिघांपैकी लीस्ट पॉवरफुल वँडवरच फक्त हक्क मिळवता येऊ शकला होता. स्टोन तो वापरायला गेला आणि हे होऊन बसलं. व्हॉल्डेमॉर्टला कधी ह्यांबद्दल माहिती मिळवायचा योगच आला नसल्याने त्याच्याकडे स्टोन येऊनही त्याला तो कळलाच नाही, आणि कळला असता, तरी त्याला त्याची भीतीच वाटली असती, इ. इ.

भीती नाही
वोल्दी ला त्याची गरजच नव्हती कारण त्याला कोणाला परत जिवंत करण्याची इच्छाच नव्हती
त्याला कोणीच नव्हतं इतकया जवळची व्यक्ती
त्याला फक्त अमर्याद ताकद हवी होती ज्याने लोकं घाबरतील
त्यामुळे त्याला क्लोक पण इतका काय गरजेचा वाटलं नाही
त्याला फक्त इल्डर wand हवी होती
ती पण त्याची wand हॅरी ला मारू शकत नाही म्हणून
होलॉज चा उपयोग त्याला नव्हताच
त्याला फक्त होरकृक्स हवे होते

म्हणजे तेच ना
कोणाला बोलावणार
त्यानेच मारलंय सगळ्यांना
कोणी मित्र नाहीत नातेवाईक नाहीत
तो कायम एकटा आहे आणि तसाच राहायला आवडतं त्याला
भीती आहे फक्त त्याच्या मरणाची

त्याची इच्छा आहे पण भीतीमुळे कोणाला बोलावू शकत नाही अशी कोणी व्यक्तीच नाहीये

@आशुचॅम्प

<<<<हॅरी परत डडली कुटुंबाला भेटतो का? मोठे झाल्यावर त्यांच्यातील संबंध कसे राहतात
2 हरमयनी तिच्या आईवडिलांना भेटते का?
3 ग्रेन्जर आणि विजली कुटुंब यांच्यात लग्नाची बोलणी करायला भेटी गाठी झाल्या असतील का? आर्थर ना तर डेंटिस्ट ची उपकरणे बघून हर्षवायू झाला असेल
4 हॅरी आणि जिनी च्या लग्नाला काय अडचण नसेल आली मोस्टली, जर डडली परत आलेच नाहीत तर
5 हॅरी लग्नानंतर कुठे राहतो, सिरीयस चाच घरी का? आणि क्रिचर त्याच्याकडे राहतो का कामाला?
6 जेम्स लिली आणि अलबस यांच्यापैकी कोणी सीकर होतात का?
7 त्यांच्यापैकी कोणाला मारुडर मॅप व इंव्हिजिबिलिटी क्लोक मिळतो का?
8 विझर्ड फॅमिलीत बाळंतपण घरीच।करतात का? सात पुस्तकात मिळून जन्माला आल्याचा उल्लेख फक्त टेड टोंक्स चा आहे
9 होगवर्ट्स चे हेडमास्तर नंतर कोण होतात, मागोनिगल मॅडम का?
10 रॉन नांतर नक्की कोण होतो, एकेठिकाणी वाचले की तो हॅरी सारखा ऑरर होतो तर एके ठिकाणी आहे तो जॉर्ज ला बिझनेस मध्ये पार्टनर होतो आणि दोघे मिळून दुकान चालवतात>>>>>
यातल्या काही प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला hp and the cursed child मध्ये मिळतील.

मी घेतलं होतं वाचायला
पण एका दुष्ट स्लीदेरीन ने स्पॉयलर फोडल्याने मूड गेला वाचायचा
त्याला मी फक्त कसे आहे इतकंच विचारलं तर त्याने धडाधड स्टोरीच सांगून टाकलीय
मूर्ख कुठचा

त्यांच्यापैकी कोणाला मारुडर मॅप व इंव्हिजिबिलिटी क्लोक मिळतो का?>>> इंव्हिजिबिलिटी क्लोक जेम्सला मिळेल एल्डेस्ट चाइल्ड असल्याने.

डेडली होलॉज मध्ये रॉन त्याला पदोपदी सांगत असतो की यु नो हु चे नाव घेऊ नकोस त्याला टॅबु केलं आहे
तरी हॅरी ते घेतोच आणि त्यामुळे ते अक्षरशः मरता मरता वाचतात
हरमयनी ला प्रचंड टॉर्चर केलं जातं डॉबी मरतो. पण नंतर हॅरी एका चकार शब्दाने माफी मागत नाही दोघांची खूप खटकलं हे >>> जेव्हा स्नॅचर्स या सर्वांना एकत्र बांधून टेंटची झाडाझडती घेत असतात तेव्हाच हॅरी आपली चूक कबूल करून माफी मागतो दोघांची.

Pages