गझल

अधिक माहितीगुलमोहर - मराठी गझल

Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
जसे येते तसे घ्यावे 'प्रिया' आयुष्य वाट्याला लेखनाचा धागा सुप्रिया जाधव. 40 Nov 4 2013 - 10:15pm
सांग आयुष्या ...! लेखनाचा धागा prakashsalvi 1 Jun 20 2017 - 4:55am
तूच सांग ना काय अता मी बोलू यावर ? लेखनाचा धागा सुप्रिया जाधव. 13 Apr 25 2016 - 3:16am
कळी उदध्वस्त केली तोच हा बागेतला माळी लेखनाचा धागा सुप्रिया जाधव. 15 Jun 25 2014 - 4:07am
ताठ होता अन्यथा माझा कणा लेखनाचा धागा सुप्रिया जाधव. 8 Feb 8 2016 - 1:54am
मी तुझ्या नभातले तारे ... लेखनाचा धागा prakashsalvi 1 Jun 18 2017 - 8:57am
तुझी आठवण पुन्हा दे ना..!! लेखनाचा धागा श्रीगणेशा 2 Jun 18 2017 - 5:50am
सूर नवा जुळताना  लेखनाचा धागा अनुया 1 Jun 18 2017 - 12:37am
कित्येक रात्री काढल्या जागून मी लेखनाचा धागा सुप्रिया जाधव. 1 Jun 18 2016 - 8:54am
मरणोत्तरी जळावे  लेखनाचा धागा अनुया Jun 17 2017 - 3:56pm

Pages