मी काही स्वप्नांच्या नुसता सोबत बसतो

Submitted by प्रसाद लिमये on 9 January, 2014 - 06:31

सुखान्त गोष्टी रोज नव्या मी जुळवत बसतो
एक उदासी रोज रोज ओलांडत बसतो

`असेच होइल' घालताच समजूत मनाची
मी सुध्दा मग `तसेच होइल' समजत बसतो

देणे असते अखेर या डोळ्यांचे काही
मी काही स्वप्नांच्या नुसता सोबत बसतो

कुठेतरी असणार रात्र.. तुटणारा तारा
दिवसासुध्दा मनात काही बोलत बसतो

कुणीतरी येताच जाग डोकावत असते
रात्र रात्र सगळा कोलाहल खोडत बसतो

चित्रामधले घर एखादे अबोल असते
खुळ्यासारखा तेच दार ठोठावत बसतो

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कुणीतरी येताच जाग डोकावत असते
रात्र रात्र सगळा कोलाहल खोडत बसतो << वा !>>

चित्रामधले घर एखादे अबोल असते
खुळ्यासारखा तेच दार ठोठावत बसतो << सुपर्ब >>

एकंदरीत सुंदर गझल

व्वा सुरेख गझल...

शेवटचे दोन फार आवडले... 'असेच होईल' पण आवडला...

ज्ञानेशच्या गझलांची आठवण करून देणारी गझल...

देणे असते अखेर या डोळ्यांचे काही
मी काही स्वप्नांच्या नुसता सोबत बसतो......वा वा

कुठेतरी असणार रात्र.. तुटणारा तारा
दिवसासुध्दा मनात काही बोलत बसतो.........क्या बात !!

चित्रामधले घर एखादे अबोल असते
खुळ्यासारखा तेच दार ठोठावत बसतो.......आह ! फक्त आह !!

धन्यवाद !

-सुप्रिया.

अतीशयच उत्तम
सगळे शेर पुन्हापुन्हा वाचत बसलो आहे लक्षपूर्वक कान देवून ऐकावी अशी आहे गझल
सर्वच शेर फार् सुंदर आहेत कोणताही एखाद कोट करत बसत नाहे आहे
पण असेच होईल तसेच होईल मधली गम्मत छान साधलीत दोन तीनदा वाचल्यावर लक्षात आली Happy
पण एकेजागी मला व्यक्तिशः काफिया बदलून हवा होता ..

कुठेतरी असणार रात्र.. तुटणारा तारा
दिवससुद्धा मनात काही मागत बसतो

असो
धन्यवाद लिमये साहेब
गझल कमीवेळा घेवून येता पण प्रत्येकवेळी दमदार जानदार घेवून येता!!
ह्यासठी विशेष धन्स