आकांत

Submitted by हेमंत नाईक. on 22 April, 2023 - 00:57

वेचले काटे होते कधी ज्यांच्यासाठी
दुषण आम्हाला तेच पुढे देत होते!

स्वतःच खड्ड्यात जाणून पडत ते होते
आरोप आमच्यावरच नित्य होत होते!

खोट्यानी अवघेची विश्वरूप ते व्यापिले,
खरं बोलणं आता खोटे ठरवले जातं होते!

श्वास जाता स्वतःचीच कबर बांधली सत्याने,
असत्याचे जहाल विष सर्वत्र भिनत होते!

आकांत आयुष्यात केला सत्यासाठी सत्याने,
पाने इतिहासाची असत्याने झळकणार होते!

इतिहासही आज वाटतो पक्का खोटा,
लढाईत विजेते जेव्हा खोटे ठरत होते!

✍️ हेमंत नाईक

Group content visibility: 
Use group defaults