आषाढी

म्हणे हर्पा, करितो वारी

Submitted by हरचंद पालव on 10 July, 2022 - 00:54

चला पंढरीला जाऊ
पांडुरंग डोळां पाहू,
विठूराय डोळां पाहू ||

गाऊ चंद्रभागातीरी
टाळ-मृदुंग गजरी ||

संत-सज्जनांचा मेळा
थोर आनंद सोहळा ||

पहा पहा आला क्षण
देत विठूराय दर्शन ||

तोचि पुण्यपर्वकाळ
घोष विठूनामावळ ||

शीण जन्मांतरिचा जाई
भक्त-भाव एकचि होई ||

काहि नुरे मी-तू-पण
होय विठूमय मन ||

विठूनामाचाचि ध्यास
विठू भारे अवघा श्वास ||

बाह्य देह पंढरपुर,
पांडुरंग अभ्यंतर ||

म्हणे हर्पा, करितो वारी -
कल्पनेने घेत भरारी ||

आषाढी

Submitted by सुरेखा कुलकर्णी on 30 June, 2012 - 00:26

पंढरपुरासी जन हो चला
एकादशी आषाढीला ||

भक्त मंडळी सारी जमली,
भिवरथडीही भरूनी आली,
घेण्या हरिनामाला
एकादशी आषाढीला ||

कुंकू बुक्का घेउनी तुळशी,
रांग लावण्या करिती दाटी,
दर्शन घेण्याला
एकादशी आषाढीला ||

टाळ मृदंग चिपळ्या घेउन,
नाचति वैष्णव करिती भजन,
घेती विठु नामाला

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आषाढी