सोनेरी

सुवर्ण आवरणात झाकलेल सत्य

Submitted by विवेक पटाईत on 29 June, 2012 - 08:40

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं l
तत त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये l
[ईशोपानिषद (मंत्र १५) ]

शाब्दिक अर्थ :

सोनेरी तेजाने (आवरणाने) सत्याचे मुख झाकलेले आहे. हे पूषण (पालनकर्ता) कृपया सोनेरी आवरण दूर करा सत्य रुपी धर्म पाहण्या करिता.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सोनेरी